Docència

la docència

El Departament té una extensa oferta d’estudis de grau i postgrau. Organitza i imparteix íntegrament els ensenyaments de tres titulacions: el grau de Filologia Clàssica, el grau d’Estudis Àrabs i Hebreus i el grau de Llengües Romàniques i les seves Literatures. 

També col·labora amb càrrega docent a altres graus i postgraus de la Universitat de Barcelona com ara el grau d’Estudis Literaris i el Grau de Llengües i Literatures Modernes de la Facultat de Filologia i Comunicació o el grau d’Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història. 

El professorat del Departament participa també en la docència de cinc màsters oficials de la Universitat de Barcelona: Cultures i Llengües de l’Antiguitat, Cultures Medievals, Construcció i Representació d’Identitats Culturals, Pensament Contemporani i Tradició Clàssica i Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en l’especialitat de Llatí i Grec/Cultura Clàssica. A més, la Secció d’Estudis Àrabs i Islàmics organitza un màster propi, Món Àrab i Islàmic, i el seu professorat imparteix docència en el Màster oficial en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Finalment, el professorat del Departament dirigeix tesis doctorals en el marc de tres programes de doctorat: el programa d'Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals de la Facultat de Filologia i Comunicació, amb les línies de recerca Cultures i Llengües del Món Antic i la seva Pervivència i Construcció i Representació d’Identitats Culturals; el programa d'Història de la Ciència, compartit amb la Universitat Autònoma de Barcelona; i el programa Cultures Medievals de la Facultat de Geografia i Història.  

Comparteix-ho: