Detall

27
abr
CONVOCATÒRIA XIX JORNADES INTERNACIONALS DE FILOSOFIA POLÍTICA

Dates:

27-04-2023 a 27-04-2023

Hegemonia i Subjectivitat: l'espai engrandit de la política contemporània

Universitat de Barcelona, novembre de 2023

 

En les molt diverses societats contemporànies, la democràcia representativa i l'exercici del vot són dispositius gairebé imprescindibles. Ajuden a quantificar les majories polítiques i reforcen o afebleixen els termes del debat entre la ciutadania, fins i tot quan s'imposa el populisme autocràtic. Tanmateix, encara que el vot condiciona el poder i el valor de cadascuna de les opcions partidistes i ideològiques, l'espai de la política no s'esgota ni molt menys en el mercat electoral. Al costat de l'acció que té lloc a les institucions nacional-estatals, tant o més important és l'acció que transcorre a l'espai adjacent de la subjectivitat, la cultura i l'hegemonia.

És arran d’això que en aquestes XIX Jornades Internacionals de Filosofia Política ens volem centrar en els múltiples fenòmens polítics que el vot ciutadà pot vehicular, però que no esgota. Entre aquests podem comptar, per exemple, les relacions que s'estableixen entre les diferents maneres de pensar dels ciutadans, entre els grups i partits que produeixen i reprodueixen les idees més influents o entre els blocs ideològics que es disputen les hegemonies. Les següents preguntes poden donar-nos una idea de l'amplitud del tema i de les seves múltiples arestes: què és l'hegemonia? com es connecten els individus i els col·lectius en institucions en la reproducció de les idees més influents? com s'estableixen les lluites al voltant de l'hegemonia i com es pot ser dissident dins d’aquesta? quin tipus de polititzacions la desafien? quin tipus de teoritzacions permeten explicar aquests processos i quins romanen cegues a ells?

Sent conscients de la quantitat de preguntes que podrien ser afegides a aquestes poques línies i de la diversitat d'enfocaments des dels quals es podrien abordar, el Grup de Recerca “Crisi de la Raó Pràctica” de la Universitat de Barcelona i el Comitè Organitzador, conviden als investigadors de Filosofia, Ciències Socials i Humanitats a presentar propostes en les àrees relacionades amb el tema Hegemonia i Subjectivitat: l'espai estès de la política contemporània.

En aquesta ocasió, el Comitè Organitzador de les XVIII Jornades considerarà propostes en dues modalitats:

  1. Comunicacions: Els investigadors interessats hauran d'enviar resums de recerques en curs o de recent finalització, de cinc-centes a mil paraules que continguin títol, paraules clau i referències bibliogràfiques fonamentals. Les propostes triades participaran en les taules de comunicacions de l'esdeveniment amb exposicions de 15 minuts de durada, seguides de debat i intercanvi d'idees. Les versions adaptades de les exposicions rebran una invitació per a ser publicades a Astrolabio. Revista Internacional de Filosofia. Formulari d'enviament: https://forms.gle/nRbHHvwmxKRfphX86
  2. Ponències: es consideraran resultats de recerques completes, de recent finalització i inèdites, amb una  -excepte excepcions justificades. Hauran de contenir també resum, cinc paraules claus i un apartat específicament dedicat a les referències bibliogràfiques que inclogui solament les esmentades en el text. Seran presentades en sessions individuals d'una hora de durada, incloent-hi exposició i debat. Posteriorment seran publicades íntegrament en el número 28 de Astrolabio. Revista Internacional de Filosofia, corresponent al primer semestre de 2024. Els investigadors seleccionats podran optar per una beca d'estada a Barcelona durant els dos dies de la durada del congrés (places limitades). Formulari d'enviament: https://forms.gle/nRbHHvwmxKRfphX86

Totes les propostes -comunicacions i ponències- hauran de presentar-se en castellà, anglès o català (format .PDF) i seran revisades per dos avaluadors, seguint un sistema de doble cec. En cas de discrepàncies, seran revisades per un tercer avaluador. El termini d'enviament finalitza el 12 de setembre de 2023. Els resultats es donaran a conèixer en els 30 dies posteriors a l'enviament o, com a màxim, el 29 de setembre de 2023.

A més d'aquestes propostes, les XIX Jornades també comptaran amb la participació d'investigadors de reconegut prestigi internacional que dictaran conferències magistrals sobre els temes centrals del congrés i faran taules-tallers dedicats als mateixos. En els pròxims mesos publicarem el programa.

La inscripció al congrés és gratuïta.

Per a qualsevol dubte o consulta, si us plau, contacti'ns a través del correu jornadasfp@gmail.comComparteix-ho: