Docència

aula ub raval

El Departament d’Història de l’Art està format per professors i professores que s’adscriuen temàticament a una de les dues àrees de coneixement que l’integren, i que es reflecteixen proporcionalment als plans d’estudi: una majoritària, la Història de l’Art i una més minoritària encara que important, la de Música. Paral·lelament, el professorat i els becaris i becàries també poden estar adscrits administrativament a dues facultats: la de Geografia i Història i la de Belles Arts, amb independència del lloc on s’imparteixi la docència. A Belles Arts, una part del professorat participa dels tres ensenyaments de grau d’aquesta facultat: Belles Arts, Disseny i Conservació-Restauració.

També es participa de la docència del màster de Disseny urbà: Art, Ciutat, Societat, organitzat per aquesta Facultat. També en docència, el Departament d’Història de l’Art participa d’altres graus i màsters oficials en diverses facultats: graus d’Història i d’Arqueologia; màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia (Geografia i Història); grau de Comunicació i Industries Culturals; màster de Cultures Medievals (Filologia i Comunicació), màster de Formació del Professorat de Secundària (interfacultatiu) i el doctorat de Cultures Medievals.

Comparteix-ho: