Detall

XXIV Seminari de Recerca en Finances IAFI “Finances i Economia Circular”

Notícia | 17-05-2021

XXIV Seminari de Recerca en Finances IAFI “Finances i Economia Circular”

Edició no presencial

Igual que l’edició anterior, en la conjuntura pandèmica que encara dura, del 24ena del Seminari de Recerca en Finances (SRF-IAFI) adopta el format no presencial seguint la mateixa estructura que el 2020, amb les sessions el primer divendres de cada mes. Enguany, les sessions esdevindran des del mes de maig a l’octubre cada divendres de 17:00 a 19:00 hores per la plataforma TEAMS.

La primera sessió es va celebrar el proppassat  divendres 7 de maig. L’alegria del retrobament va precedir l’excel·lent ponència del Dr. David Ceballos sobre “El mapa de les noves economies”, que va propiciar un debat intens de prop de dues hores al voltant de la temàtica exposada sobre el diferents enfocaments econòmics pràctics i teòrics i la seva ordenació segons la importància de la sostenibilitat, els drets socials) i la responsabilitat moral. Sempre amb la vista posada en el tema de l’Economia Circular y la seva relació amb les Finances.

Aquesta 24ena edició del SRF-IAFI està previst que segueixi el programa, obert a tota persona investigadora o interessada via la plataforma TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9cd55603218c48d78df75d870a245c3e%40thread.tacv2/1591429919844?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%22cc8857e9-4604-4907-92b1-4d8b0eccf732%22%7d

Primera sessió: 7 de maig. Presentació de a XXIV edició per David Ceballos i Dídac Ramírez, i ponència a càrrec de David Ceballos sobre mapa de les noves economies

Segona sessió: 4 de juny. Ponència a càrrec de Dídac Ramírez sobre Economia circular

Tercera sessió: 2 de juliol. Ponència a càrrec de Juan Antonio Astorga sobre Banca circular

AGOST NO HI HAURIA SEMINARI

Quarta sessió: 3 de setembre. Ponència a càrrec de Joaquim Perramon sobre economia forestal en el marc de les noves economies

Cinquena sessió: 1 d'octubre. Ponència a càrrec de Martha del Pilar Rodríguez i Klender A. Cortez sobre responsabilitat i economia circular


Comparteix-ho: