Docència

docència

El professorat que integra el departament centra la seva activitat docent en la formació inicial i permanent en l’àmbit de la pedagogia, l’educació social, mestres d’educació infantil, primària i professorat d'educació secundària, així com la formació permanent d'especialistes en programes de màster i de postgrau i els programes de doctorat propis. També proporciona assessorament acadèmic, metodològic i curricular als centres i entitats socials.

La docència està organitzada en més de 60 equips docents per cobrir assignatures de les àrees de mètodes d'investigació, educació i societat inclusiva i orientació i tutoria en els àmbits acadèmic, personal i professional entre ensenyaments de primer i segon cicle.

Comparteix-ho: