Organització i composició

màquina escriure

El Departament MIDE està format per més de 80 professionals, entre professors i professores en actiu i membres investigadors especialistes en les àrees de coneixement pròpies. També integra professorat titular i catedràtic ja emèrit o jubilat que esdevé un referent encara molt present en la vida acadèmica, i compta amb el suport de dos membres de personal d'administració i serveis.

La dinàmica del Departament s'estructura al voltant de l'equip de direcció i la secretaria administrativa, amb el suport de la Comissió Ampliada de Direcció (CAD) per la gestió diària en els àmbits acadèmics, pressupostaris i de recursos humans, així com en tres grans comissions específiques:

  1. La comissió de docència, responsable de l'organització de la dedicació i l'encàrrec docent del professorat per cada curs.
  2. La comissió de professorat, centrada en la política docent i de personal del Departament
  3. La comissió permanent, delegada del consell de Departament amb una funció executiva i assessora.
Comparteix-ho: