El Departament

Presentació del Departament

El Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia es va constituir el 8 de juny de 2016 d’acord amb la reestructuració dels departaments de la Universitat de Barcelona. En aquest nou Departament es van agrupar l’antic Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic i la Secció de Psicobiologia de l’antic Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica. La configuració actual agrupa el professorat ordinari de les àrees de coneixement de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic i Psicobiologia, el professorat associat, el personal de recerca i els membres del PAS assignats al Departament.

La docència assignada a aquest Departament inclou nombroses matèries impartides als ensenyaments de grau de Psicologia, Medicina i Criminologia, entre d’altres. Així mateix, els membres del Departament participen en nombroses titulacions, oficials i pròpies, a la Universitat de Barcelona i a d’altres universitats nacionals i estrangeres. L’amplitud temàtica i d’interessos dels membres del Departament els implica en nombrosos projectes de recerca internacional, nacional i local, tant de tipus bàsic com aplicat, i lideren projectes molt destacats en aquests camps.

Comparteix-ho: