Organització

Departament

Director: Antonio Andrés Pueyo

Secretària: Ana Adan Puig

  • Coordinador de Secció: Adela Fusté Escolano

 

  • Representant de Secció a la Comissió Permanent: Dámaris Muñoz Cano

 

  • Personal d'Administració: M. Victoria Castro

  • Coordinadora de Secció: Ana Adan Puig

 

  • Representants de Secció a la Comissió Permanent: Ana Adan, Carles Escera, M. Àngels Jurado

 

  • Personal d'Administració: M. Carme Garcia

Comparteix-ho: