Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

PresentacióLa Secció de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic actual té el seu origen en el primer Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Facultat de Psicologia, que va ser creat l’any 1986. En aquell Departament es van agrupar els professors adscrits a l’àrea de coneixement del mateix nom creada l’any 1982 per reorganitzar la situació del professorat que fins aquell moment estava organitzat d’una manera molt diferent de l’actual. El primer director va ser el catedràtic d’universitat Dr. J. M. Tous i Ral, amb la col·laboració de la Dra. Consol Marcet, professora titular que va actuar com a secretària. Després d’un període constituent es van organitzar com a Departament agrupant àmbits de coneixement com Psicopatologia, Psicodiagnòstic, Psicologia de la Personalitat, Tests Projectius, Tècniques de Modificació de Conducta i Psicoteràpia. Aquests àmbits es corresponien a assignatures dels plans d’estudis de la llicenciatura de Psicologia dels anys 90 del segle passat. Després de diversos canvis de plans d’estudis que han comportat modificacions en el disseny i la realitat del dia a dia dels estudis de l’actual grau de Psicologia, la secció departamental segueix ocupant-se dels mateixos àmbits temàtics i n’ha incorporat d’altres (Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut, Intervenció, etc.). L’actual Secció de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic ha ampliat la seva docència, especialment en el grau de Criminologia, on té una representació docent molt rellevant en fer-se càrrec de més de sis assignatures troncals (per exemple, Criminologia, Victimologia, Tractaments Psicològics i Delinqüència Juvenil). 

Comparteix-ho: