Laboratori de Psicologia Social

El Laboratori de Psicologia Social (LPS) va ser creat el 1996 i constitueix un servei del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona amb l'objectiu de contribuir, amb la seva infraestructura i recursos, al desenvolupament de la investigació psicosocial tant bàsica com aplicada.
 
Les investigacions que es desenvolupen al LPS estan inscrites en diferents paradigmes epistemològics dins de les ciències socials. El Laboratori disposa de diferents contextos de treball (sala de gravació audiovisual amb miralls bidireccionals, sala de control audiovisual, i sala de treball auxiliar per alumnes de doctorat i professors convidats) per a l'estudi de la interacció social que garanteix el control, registre i sistematització de la informació per a la posterior anàlisi. A partir del 2007 s'ha incorporat al LPS instrumentació psicofisiològica per l'estudi del comportament social des de l'àmbit de les Neurociències Socials.
 
El director del Laboratori és nomenat pel Consell de Departament, desenvolupant la seva tasca d'acord amb el reglament. Des de la inauguració del LPS el 1996 hi ha hagut tres directors. El primer i fundador, el Dr José Manuel Cornejo, i posteriorment el Dr Ricardo Blasco, el Dr Tomeu Vidal.
 
 
Montse AigerDireccióMontse Aiger 
Departament de Psicologia Social
Tel: (+34)933125171 - Fax: (+34)934021366
Edifici Ponent
Vagó 2, Planta 4. Porta 1
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: (+34) 933125163/64 – Fax: (+34)934021366
Correu: lps01@ub.edu 
Comparteix-ho:

Contacte