L'Escola

L'Escola de Treball Social és una Unitat de Formació i Recerca (UFR) de la Universitat de Barcelona. Dins de l'Escola hi ha el departament al que està adscrit el professorat de l'àrea de coneixement de Treball Social i Serveis Socials que disposa d'autonomia per la gestió dels ensenyaments adscrits, en el marc de la Facultat d'Educació.

L'Escola de Treball Social és hereva d'una història de formació en treball social, referent en la formació de treballadors socials a l'Estat Espanyol, que s'inicia amb la creació l'any 1953 de la Escuela de Visitadoras Sociales Psiquiátricas per iniciativa de la Càtedra de Psiquiatria de la Facultat de Medicina d'aquesta Universitat de Barcelona. El centre original esdevé el 1982 Escola Universitària de Treball Social, adscrita a la Universitat de Barcelona. 

L'Escola Universitària s'integra a la Universitat el 2002. Amb la seva integració a la Facultat de Pedagogia, el professorat constitueix una secció departamental del Departament de Teoria i Història de l'Educació fins a la creació el 2008 del Departament de Treball Social i Serveis Socials i la seva posterior transformació en UFR el 2015.

L'excel·lència de la docència i de la investigació, el benestar del professorat, la implicació dels seus membres en el funcionament del Departament i la resta de la Comunitat Universitària i la cooperació amb els diversos agents i institucions socials són referències fonamentals dels seus objectius.

Actualment, l'Escola de Treball Social forma part de les associacions internacionals European Association of Schools of Social Work (EASSW), International Federation of Social Workers (IFSW) i Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale (AIFRIS) i de l'associació espanyola Asociación Universitaria Española de Trabajo Social (AUETS).

Comparteix-ho: