Detall

Model de docència de la Facultat de Dret per al curs acadèmic 2021 2022

Avís | 10-09-2021

 

 

La Resolució SLT/2704/2021, de 2 de setembre, del Departament de Salut permet, en el desenvolupament de les activitats teòriques presencials la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 70% de l'estudiantat de cada universitat, sense que es pugui superar aquest percentatge en cap centre, i havent d'extremar les mesures de protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del Procicat. La versió vigent del Pla sectorial del Procicat estableix que es podrà considerar la presencialitat simultània de l’estudiantat fins a un 70% de l’aforament autoritzat dels espais on es duguin a terme les activitats docents, sempre que la normativa vigent ho permeti.

Com a seguiment i concreció d’aquestes directrius, el rector de la Universitat de Barcelona va adoptar una primera resolució el 29 de juliol i una altra de 8 de setembre en les que habilita als centres a “fer la planificació del curs considerant la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 70% de l’estudiantat, d’acord amb les indicacions del Pla de Procicat i del Pla de contingència de la Universitat de Barcelona”.

Tot plegat, ens situa davant de moltes més facilitats organitzatives que les que teníem fins ara per abordar el nou curs acadèmic 2021/2022. Atès el nombre de seients disponibles (uns 5.500), la matrícula d’alumnat (entre graus i màsters uns 7.000) i l’existència de torns de matí i de tarda -i un torn de migdia de primer curs-, en cap cas es superarà el 70%, tant de nombre d’estudiants amb presencialitat simultània al centre com de l’aforament disponible al espais docents del centre.

Per tot això, la Facultat de Dret recuperarà el curs acadèmic 2021/2022 la modalitat de docència presencial, tal com està establert en les memòries de verificació dels ensenyaments oficials que oferta, condicionada sempre a les noves recomanacions, restriccions o limitacions que s’estableixin per les autoritats sanitàries, ateses les circumstàncies excepcionals que encara perduren de la pandèmia per la Covid-19.

a) Això significa que el percentatge de presencialitat per part dels estudiants es fixa en el 100% per a tots els cursos de grau i de màster universitaris i títols propis.

b) Per tal d’evitar aglomeracions i racionalitzar i regular progressivament els fluxos d’estudiants, en les assignatures de tercer i quart curs dels graus de Dret i de Relacions Laborals la docència s’impartirà de manera virtual durant les dues primeres setmanes del curs. El professorat haurà de fer la presentació de l’assignatura i de la metodologia docent a tot l’alumnat matriculat a través dels respectius Campus Virtuals. A partir de la setmana del 4 d’octubre totes les assignatures de tercer i quart s’incorporaran a l’estàndard general de docència presencial.

Per a aquells estudiants que durant les dues primeres setmanes de curs hagin de combinar la docència presencial amb la docència no presencial, l'aula Victòria Kent estarà habilitada provisionalment per poder seguir, individualment i amb auriculars, les classes en format virtual.

c) Llevat la situació temporal que s’acaba d’esmentar, no es contempla la utilització de les càmeres disponibles a les aules per emetre les classes en docència síncrona o en streaming i/o enregistrament de les sessions.

d) El model de docència presencial serà d’aplicació a tots els ensenyaments de la Facultat, de manera que no és potestat del professorat decidir si es fa més o menys presencialitat a les assignatures que imparteix.

El professorat haurà de complir les normes establertes, els horaris assignats i recordar als estudiants les normes mínimes de comportament, especialment l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes en tot moment i evitar aglomeracions en els accessos d’entrada i sortida a les aules i en els passadissos i instal·lacions de la Facultat.

 

Model de docència de la Facultat de Dret per al curs acadèmic 2021 2022 (aprovat per unanimitat per la Comissió Acadèmica de la Facultat de 9 de setembre de 2021).

 

Avisos anteriors:


Comparteix-ho: