Clínica Jurídica de dret al Dret

dret al Dret

Presentació

dret al dret presentacióEl programa dret al Dret és un projecte en el que participen la Universitat, entitats socials, administracions públiques, despatxos professionals i alumnes.

El seus objectius són:
- millorar l’accés als drets de les persones i els col·lectius que es troben en pitjor situació i
- millorar la formació dels estudiants.

Per assolir aquests objectius, desenvolupem activitats com les següents: pràctiques, jornades, estudis, treballs finals de grau i de màster, assessorament en matèries específiques i totes aquelles altres intervencions adients amb els objectius del projecte.

Aquesta forma de treballar aposta per potenciar relacions d’aprenentatge, recerca i servei en les que participen els diferents actors socials que comparteixen la lluita a favor d’un model de societat democràtica i igualitària.