Mobilitat

Un passaport cap al futur

La Facultat de Dret promou activament els fluxos de mobilitat internacional, mitjançant els programes de mobilitat, d'estudiants, professorat, investigadors i altre personal d'administració i serveis.

Entre les opcions disponibles destaquem el programa Erasmus+, que inclou convenis d'intercanvi amb més de noranta universitats europees, els convenis d'intercanvi amb Universitats nord-americanes i l'oportunitat única que, per als estudiants de Dret, signifiquen els convenis de doble i triple titulació amb la Universitat de Puerto Rico i la Universitat Nova Southeastern dels Estats Units. La Facultat també es beneficia de les oportunitats que ofereixen els convenis generals de la Universitat de Barcelona amb altres universitats estrangeres, el Grup Coïmbra, el programa CINDA i els programes Erasmus Mundus.

A més, durant els mesos de juny i juliol, es desenvolupen a la Facultat de Dret diferents programes internacionals d'estiu, organitzats per la Universitat de Puerto Rico, la Withier Law School, la Universitat Normal de Beijing i la mateixa Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. En alguns d'aquests cursos s’ofereixen places per a estudiants de la Facultat en condicions preferents.

Comparteix-ho: