Mobilitat

Un passaport cap al futur

La Facultat de Dret promou activament la internacionalització mitjançant els programes de mobilitat d'estudiants, professorat, investigadors i altre personal d'administració i serveis.

Entre les opcions disponibles destaquem el programa Erasmus+, que inclou convenis d'intercanvi amb universitats europees, els convenis d'intercanvi amb universitats nord-americanes i l'oportunitat única que per als estudiants de Dret representen els convenis de doble i triple titulació amb la Universitat de Puerto Rico i la Universitat Nova Southeastern dels Estats Units. L'alumnat també es pot beneficiar de les oportunitats que ofereixen els acords d'intercanvi d'estudiants signats entre universitats de diferents països del món i la Facultat de Dret (Global Faculty UB) o amb la UB en general (Global UB Mobility).

Comparteix-ho: