Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster de Ciències Actuarials i Financeres (en procés de substitució)

Presentació

Pràctica informàtica - Màster de Ciències Actuarials i Financeres - Facultat d

L'actuari és un expert en la valoració de riscos financers, demogràfics i asseguradors, amb una sòlida base tècnica en matemàtiques, estadística i amb coneixements economicojurídics. El màster de Ciències Actuarials i Financeres (CAF) de la Universitat de Barcelona proporciona la formació multidisciplinària necessària d'acord amb els estàndards internacionals per exercir la funció actuarial. El programa cobreix els coneixements requerits pel programa d'estudis en formació actuarial de l'Associació Actuarial Internacional (IAA) i l'Associació Actuarial Europea (AAE).

El màster té una estructura molt similar a la dels programes universitaris europeus més prestigiosos en formació actuarial i respon a les necessitats formatives necessàries a l'àmbit assegurador i financer com són les assegurances, els sistemes de previsió social, els instruments i mercats financers i la valoració i gestió dels riscos associats. Per tant, respon també a les exigències de formació requerides per la nova Directiva Europea de Solvència II.

És un programa de noranta crèdits més trenta crèdits de complements formatius de modalitat presencial. Els complements formatius corresponen amb els impartits a cinc assignatures de la menció de Finances i Assegurances del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat de Barcelona.

 

Dades bàsiques

Interuniversitari No
Crèdits 90
Modalitat de docència Presencial
Complements de formació
Centre de gestió Facultat d'Economia i Empresa
Places 40
Idioma de docència

Primer any: espanyol

Segon any:

  • espanyol (especialitat aplicada)
  • anglès (especialitat avançada)
Preu orientatiu per crèdit 27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE o la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022.
Coordinació MIGUEL ANGEL SANTOLINO PRIETO
Adreça electrònica master.caf@ub.edu
Comparteix-ho: