Estudis

Estudis

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona és un centre de referència de l’ensenyament de l’economia, l’empresa, l’estadística i la sociologia. És la facultat amb més tradició a Catalunya en formació universitària en aquests àmbits.

La facultat proposa una oferta d’ensenyaments oficials que es concreta en titulacions de grau, de màster universitari i de doctorat. Així mateix, conscient de la importància de l’executive education, ofereix cursos propis de formació continuada. En aquest sentit, ofereix cinc ensenyaments de grau i quatre titulacions dobles, juntament amb màsters, postgraus i prestigiosos programes de doctorat.

Els estudis de grau tenen actualment una durada de quatre anys. En tots aquests ensenyaments s'assoleixen les habilitats necessàries per desenvolupar l’activitat professional en l'àmbit respectiu.

Els estudis de màster, per la seva banda, estan orientats a l’especialització en un camp concret i poden ser universitaris o interuniversitaris.

Finalment, el títol de doctorat representa la distinció acadèmica més alta que qualsevol estudiant pot obtenir en la seva formació, i faculta la persona que el posseeix per a la docència i la recerca universitàries.

Comparteix-ho: