Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Estadística i Investigació Operativa

Presentació

Aula - Màster d

L'objectiu del màster universitari d'Estadística i Investigació Operativa (MESIO UPC-UB) és proporcionar als alumnes un coneixement avançat de la teoria i els mètodes de l'estadística i la investigació operativa. Els titulats poden aplicar els coneixements adquirits en àrees com ara la salut, la ciència de dades (data science), les empreses, la indústria, les administracions i els serveis. Els estudiants també reben formació en investigació que els prepara per al doctorat.
El MESIO UPC-UB és un màster interuniversitari organitzat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Barcelona (UB). Els professors són investigadors de la UB i la UPC de prestigi internacional, amb experiència en els camps de la bioestadística, la bioinformàtica, l'econometria, la investigació operativa, l'optimització, l'enginyeria de dades i l'estadística industrial.

El màster dura tres semestres i té un total de 90 crèdits ECTS: 60 per a assignatures i 30 per al treball final de màster. Els estudiants cursen quatre assignatures obligatòries (20 ECTS): dues de comunes a tot el màster i dues de pròpies de l'itinerari a què han estat assignats. Les vuit assignatures optatives ofereixen formació en àmbits diversos: els negocis i l'estadística social, la bioestadística i la bioinformàtica, l'optimització i la investigació operativa, o la ciència de dades. També s'ofereixen com a optatives assignatures d'altres màsters.

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Politècnica de Catalunya
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Politècnica de Catalunya
Crèdits90
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formació
Especialitats
  • Estadística i Investigació Operativa (Itinerari 1)
  • Estadística i Investigació Operativa (Itinerari 2)
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
CoordinacióHELENA CHULIA SOLER
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Comparteix-ho: