Curs 2011-2012

Consultes el conjunt d'assignatures dels respectius graus de la Facultat.

 Adquisició de l'anglès com a segona llengua I

 Adquisició de l'anglès com a segona llengua II

 Alemany preliminar

 Àrab I

 El món postcolonial anglòfon

 El teatre de Shakespeare

 Ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera I

 Ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera II

 Fonètica i fonologia angleses I

 Fonètica i fonologia angleses II

 Gramàtica descriptiva de l'anglès I

 Gramàtica descriptiva de l'anglès II

 Gramàtica descriptiva de l'anglès III

 Gramàtica normativa de l'espanyol

 Hebreu modern I

 Història de la llengua anglesa I

 Història de la llengua anglesa II

 Història i cultures de les Illes Britàniques

 Història i cultures dels Estats Units

 Història i cultures postcolonials

 Introducció a la lingüística

 Introducció a la llengua basca

 Introducció a la llengua francesa

 Introducció a la llengua gallega

 Introducció a la llengua italiana

 Introducció a la llengua polonesa

 Introducció a la llengua portuguesa

 Introducció a la llengua russa

 Introducció al grec I

 Introducció al grec modern

 Lexicologia i morfologia anglesa

 Lingüística aplicada anglesa

 Lingüística cognitiva anglesa

 Lingüística contrastiva (anglès-català/castellà)

 Literatura

 Literatura i conflicte

 Literatura i cultures a Irlanda

 Literatures dels Estats Units del s.XIX

 Literatures dels Estats Units dels ss. XX i XXI

 Literatures en anglès dels ss. XVII al XIX

 Literatures en anglès dels ss. XX i XXI

 Literatures en anglès fins al s. XVII

 Llatí I

 Llengua anglesa I

 Llengua anglesa II

 Llengua catalana I

 Llengua romanesa

 Narrativa anglesa i cinema

 Narrativa britànica del s. XIX

 Narrativa modernista i postmodernista en anglès

 Narratives contemporànies en anglès

 Neerlandès I

 Noves tendències en la literatura dels Estats Units

 Poesia britànica

 Pràctiques externes (Estudis Anglesos)

 Producció textual en llengua anglesa

 Semàntica anglesa

 Shakespeare i el cinema

 Sintaxi anglesa

 Suec I

 Teatre contemporani en anglès

 Traducció de/a l'anglès I

 Traducció de/a l'anglès II

 Treball de Grau (Estudis Anglesos)

 Alemany preliminar

 Àrab I

 Àrab II

 Àrab III

 Àrab instrumental I

 Àrab instrumental II

 Àrab instrumental III

 Àrab instrumental IV

 Àrab IV

 Àrab V

 Arameu clàssic

 Bíblia i tradició a la cultura occidental

 Crítica textual hebrea

 Dialectologia àrab

 Epigrafia i paleografia aramees

 Fenici

 Geografia i arqueologia de Palestina

 Gramàtica àrab I

 Gramàtica àrab II

 Gramàtica normativa de l'espanyol

 Hebreu bíblic I

 Hebreu bíblic II

 Hebreu medieval

 Hebreu modern I

 Hebreu modern II

 Hebreu modern III

 Hebreu modern IV

 Hebreu rabínic

 Història d'al-Andalus

 Història de la llengua àrab

 Història de la llengua hebrea

 Història de les societats islàmiques I

 Història de les societats islàmiques II

 Història i cultura del poble jueu I

 Història i cultura del poble jueu II

 Introducció a la lingüística

 Introducció a la literatura àrab I

 Introducció a la literatura àrab II

 Introducció a la llengua basca

 Introducció a la llengua francesa

 Introducció a la llengua gallega

 Introducció a la llengua italiana

 Introducció a la llengua polonesa

 Introducció a la llengua portuguesa

 Introducció a la llengua russa

 Introducció a les llengües semítiques

 Introducció al grec I

 Introducció al grec modern

 Islamologia

 Judaisme català

 Literatura

 Literatura àrab clàssica

 Literatura àrab contemporània

 Literatura bíblica

 Literatura d'al-Andalus

 Literatura hebrea medieval

 Literatura hebrea moderna i contemporània

 Literatura rabínica

 Llatí I

 Llengua anglesa I

 Llengua catalana I

 Llengua romanesa

 Manuscrits àrabs

 Món àrab contemporani

 Neerlandès I

 Paleografia hebrea

 Pensament i ciència en l'Islam occidental

 Pensament i ciència en l'Islam oriental

 Pràctiques externes (Estudis Àrabs i Hebreus)

 Religions del Pròxim Orient

 Suec I

 Tècniques de traducció de l'àrab I

 Tècniques de traducció de l'àrab II

 Textos àrabs

 Textos històrics de l'Israel antic

 Textos històrics d'Israel (de l'exili a l'Islam)

 Textos poètics hebreus

 Tradició lingüística àrab

 Treball de Grau (Estudis Àrabs i Hebreus)

 Alemany preliminar

 Àrab I

 Bíblia i tradició a la cultura occidental

 Cervantes i la poètica de la novel.la

 Corrents literaris i artístics a Occident

 El conte a França

 El món postcolonial anglòfon

 Escriptures del Jo

 Fantasia, humor i subversió. De Castelao a Manuel Rivas

 Gramàtica normativa de l'espanyol

 Grans figures literàries poloneses de la segona meitat del s. XX

 Grans obres de la literatura universal

 Hebreu modern I

 Hermenèutica literària

 Història de les idees estètiques

 Història del llibre i de la lectura

 Història del pensament i la crítica literaris (dels orígens al s.XIX)

 Introducció a la lingüística

 Introducció a la literatura àrab I

 Introducció a la literatura comparada

 Introducció a la llengua basca

 Introducció a la llengua francesa

 Introducció a la llengua gallega

 Introducció a la llengua italiana

 Introducció a la llengua polonesa

 Introducció a la llengua portuguesa

 Introducció a la llengua russa

 Introducció a la retòrica i estilística llatines

 Introducció a la teoria de la literatura

 Introducció al grec I

 Introducció al grec modern

 La creació literària a la postmodernitat

 La lírica dels trobadors

 Lírica: formes i motius

 Literatura

 Literatura basca

 Literatura brasilera

 Literatura catalana: poètiques classicistes

 Literatura clàssica

 Literatura d'Avantguarda i altres corrents dels ss. XX-XXI

 Literatura i arts

 Literatura i cinema

 Literatura i crítica de la cultura

 Literatura i filosofia

 Literatura i Història

 Literatura i Holocaust

 Literatures medievals comparades

 Llatí I

 Llengua anglesa I

 Llengua catalana I

 Llengua romanesa

 Mètodes de la teoria literària contemporània: corrents postestructuralistes

 Mètodes de la teoria literària contemporània: del formalisme rus a l'Estructuralisme

 Narrativa russa contemporània

 Neerlandès I

 Novel.la: formes i pensament

 Pràctiques de literatura comparada

 Pràctiques externes (Estudis Literaris)

 Psicoanàlisi i literatura italiana

 Recepció i recreació de models literaris

 Renaixement, Barroc i Il.lustració

 Romanticisme, Realisme i Simbolisme

 Suec I

 Teatre: text i espectacle

 Temes i motius literaris

 Teoria literària feminista i estudis de gènere

 Tradició clàssica

 Treball de Grau (Estudis Literaris)

 Alemany preliminar

 Anàlisi de textos catalans (poesia, teatre i narrativa)

 Anàlisi i producció de textos catalans

 Àrab I

 Bernat Metge i la literatura del s. XIV

 Català col.loquial i anàlisi del discurs

 Cervantes i la poètica de la novel.la

 Dialectologia catalana

 Edició i anotació de textos

 El Modernisme

 El Noucentisme i les avantguardes

 El teatre de Shakespeare

 Els orígens de la literatura catalana (trobadors, Llull, cròniques)

 Fonologia catalana

 Gramàtica normativa de l'espanyol

 Hebreu modern I

 Història de la llengua catalana antiga i medieval

 Història de la llengua catalana moderna i contemporània

 Història i cultura franceses I: de l'amor cortès a l' "Amour Fou"

 Introducció a la lingüística

 Introducció a la literatura comparada

 Introducció a la llengua basca

 Introducció a la llengua francesa

 Introducció a la llengua gallega

 Introducció a la llengua italiana

 Introducció a la llengua polonesa

 Introducció a la llengua portuguesa

 Introducció a la llengua russa

 Introducció al grec I

 Introducció al grec modern

 Lexicologia catalana i semàntica

 Lingüística aplicada catalana

 Lingüística computacional

 Lingüística diacrònica catalana: teoria i anàlisi

 Literatura

 Literatura alemanya i les arts

 Literatura catalana del Barroc i de la Il.lustració

 Literatura catalana del Renaixement

 Literatura catalana: corrents i autors coetanis

 Literatura catalana: crítica textual

 Literatura catalana: els grans valors literaris del s.XV

 Literatura catalana: èpoques literàries

 Literatura catalana: poètiques classicistes

 Literatura catalana: poètiques contemporànies

 Literatura catalana: Realisme i Naturalisme

 Literatura catalana: Romanticisme i Renaixença

 Literatura catalana: terminologia i metodologies

 Literatura i gènere a Galícia, Portugal i Brasil

 Llatí I

 Llengua anglesa I

 Llengua catalana estàndard

 Llengua catalana I

 Llengua catalana II (descripció lingüística)

 Llengua romanesa

 Mètodes en la recerca dialectal del català

 Morfologia catalana

 Narrativa russa contemporània

 Neerlandès I

 Orígens i formació de les llengües romàniques

 Pragmàtica del català

 Ramon Llull i la literatura catalana

 Realismes, formalismes, postmodernitats

 Sintaxi catalana

 Sociolingüística catalana

 Suec I

 Teatre i espectacle a Itàlia

 Tecnologies de la informació i la comunicació

 Teoria literària feminista i estudis de gènere

 Tradició clàssica

 Treball de Grau (Filologia Catalana)

 Variació i política lingüístiques

 Alemany preliminar

 Àrab I

 Civilització romana

 Del llatí vulgar a les llengües romàniques

 Fonts per a la història i civilització de Roma

 Gramàtica grega

 Gramàtica llatina I

 Gramàtica llatina II

 Gramàtica llatina III

 Gramàtica normativa de l'espanyol

 Grec modern I

 Grec modern II

 Hebreu modern I

 Història i mètodes de la filologia clàssica

 Historiografia llatina

 Indoeuropeu I

 Introducció a la lingüística

 Introducció a la llengua basca

 Introducció a la llengua francesa

 Introducció a la llengua gallega

 Introducció a la llengua italiana

 Introducció a la llengua polonesa

 Introducció a la llengua portuguesa

 Introducció a la llengua russa

 Introducció a la retòrica i estilística llatines

 Introducció al grec I

 Introducció al grec II

 Introducció al grec III

 Introducció al grec modern

 Literatura

 Literatura grega I: grans obres

 Literatura grega II: èpica i lírica

 Literatura grega III: prosa

 Literatura grega IV: drama

 Literatura llatina d'època imperial

 Literatura llatina d'època republicana

 Llatí I

 Llatí II

 Llengua anglesa I

 Llengua catalana I

 Llengua llatina

 Llengua romanesa

 Mitologia grega

 Neerlandès I

 Poesia dramàtica llatina

 Poesia èpica llatina

 Poesia lírica llatina

 Pràctiques externes (Filologia Clàssica)

 Prosa clàssica llatina I

 Prosa clàssica llatina II

 Religió grega

 Sintaxi grega

 Suec I

 Textos grecs I

 Textos grecs II

 Textos grecs III: èpica i lírica

 Textos grecs IV: prosa

 Textos grecs V: drama

 Tradició clàssica

 Treball de Grau (Filologia Clàssica)

 Alemany preliminar

 Anàlisi del discurs (espanyol)

 Àrab I

 Cervantes i la poètica de la novel.la

 Comentari lingüístic

 Comentari literari

 Espanyol d'Amèrica

 Estètica i ideologia del Romanticisme espanyol

 Fonètica i fonologia de l'Espanyol

 Gramàtica descriptiva de l'espanyol

 Gramàtica normativa de l'espanyol

 Hebreu modern I

 Història de la llengua espanyola

 Introducció a la història de la llengua espanyola

 Introducció a la lingüística

 Introducció a la literatura hispanoamericana

 Introducció a la llengua basca

 Introducció a la llengua francesa

 Introducció a la llengua gallega

 Introducció a la llengua italiana

 Introducció a la llengua polonesa

 Introducció a la llengua portuguesa

 Introducció a la llengua russa

 Introducció a la retòrica i estilística llatines

 Introducció al grec I

 Introducció al grec modern

 La Il.lustració espanyola: literatura i pensament

 La narrativa espanyola del s. XX

 La poesia espanyola del s. XX (1940-2000)

 La poesia espanyola del s.XX: del Modernisme a les Avantguardes

 Lexicografia espanyola

 Lingüística romànica

 Literatura

 Literatura castellana de l'Edat Mitjana

 Literatura espanyola del Barroc: poesia i prosa

 Literatura espanyola del Renaixement: poesia i prosa

 Literatura hispanoamericana del s. XX

 Literatura hispanoamericana fins al Modernisme

 Literatura i pensament en el s.XX

 Literatures medievals comparades

 Llatí I

 Llengua anglesa I

 Llengua catalana I

 Llengua romanesa

 Morfologia i lexicologia de l'espanyol

 Neerlandès I

 Panorama de la literatura espanyola (medieval i Edat d'Or)

 Panorama de la literatura espanyola (moderna i contemporània)

 Pràctiques externes (Filologia Hispànica)

 Pragmàtica de l'espanyol

 Realisme i Naturalisme a Espanya: la novel.la

 Semàntica de l'espanyol

 Sintaxi de l'espanyol

 Sociolingüística de l'espanyol

 Suec I

 Teatre espanyol contemporani

 Teatre espanyol de l'Edat d'Or: text i espectacle

 Treball de Grau (Filologia Hispanica)

 Alemany preliminar

 Àrab I

 Burgesia i literatura. Eça de Queirós i el Realisme a Portugal

 Civilització medieval

 Del llatí vulgar a les llengües romàniques

 Edició de textos

 El "dor" romanès: entre l'enyor i el desig

 El Camí de Santiago

 El conte a França

 El Noucentisme i les avantguardes

 Fantasia, humor i subversió. De Castelao a Manuel Rivas

 Francès i occità antics

 Gramàtica normativa de l'espanyol

 Grans obres de la narrativa medieval

 Hebreu modern I

 Història de la llengua catalana moderna i contemporània

 Història del llibre i de la lectura

 Història dels mots

 Història i cultura d'Itàlia

 Introducció a la història de la llengua espanyola

 Introducció a la lingüística

 Introducció a la literatura comparada

 Introducció a la literatura francesa

 Introducció a la literatura gallega

 Introducció a la literatura italiana

 Introducció a la literatura portuguesa

 Introducció a la llengua basca

 Introducció a la llengua francesa

 Introducció a la llengua gallega

 Introducció a la llengua italiana

 Introducció a la llengua polonesa

 Introducció a la llengua portuguesa

 Introducció a la llengua russa

 Introducció a la retòrica i estilística llatines

 Introducció al grec I

 Introducció al grec modern

 La lírica dels trobadors

 La transformació de la narrativa en la baixa Edat Mitjana

 La veu femenina en la literatura romànica

 Les llengües romàniques en el s. XXI

 Lexicografia espanyola

 L'experiència del viatge: Camões i el Renaixement

 Lingüística romànica

 Lírica romànica

 Literatura

 Literatura castellana de l'Edat Mitjana

 Literatura catalana: els grans valors literaris del s.XV

 Literatura catalana: èpoques literàries

 Literatura espanyola del Barroc: poesia i prosa

 Literatura espanyola del Renaixement: poesia i prosa

 Literatura medieval galaicoportuguesa

 Literatura romanesa

 Literatures medievals comparades

 Llatí I

 Llengua anglesa I

 Llengua catalana I

 Llengua catalana II (descripció lingüística)

 Llengua francesa I

 Llengua francesa II

 Llengua francesa III

 Llengua gallega I

 Llengua gallega II

 Llengua gallega III

 Llengua italiana I

 Llengua italiana II

 Llengua italiana III

 Llengua llatina

 Llengua portuguesa I

 Llengua portuguesa II

 Llengua portuguesa III

 Llengua romanesa

 Manuscrits medievals

 Mètodes en la recerca dialectal del català

 Mites i llegendes heroiques

 Narrativa breu

 Neerlandès I

 Occità en el seu context romànic

 Orígens i formació de les llengües romàniques

 Panorama de la literatura espanyola (medieval i Edat d'Or)

 Petrarca i el petrarquisme

 Poesia francesa I: del Cant a la Injúria de la Bellesa

 Pràctica de lectura de textos romànics

 Pràctiques de literatura comparada

 Pràctiques externes (Filologia Romànica)

 Semàntica de l'espanyol

 Sintaxi catalana

 Suec I

 Teatre espanyol de l'Edat d'Or: text i espectacle

 Teatre medieval

 Tradició artúrica

 Treball de Grau (Filologia Romànica)

 Adquisició de lèxic en alemany - llengua estrangera

 Adquisició de llengües

 Alemany preliminar

 Anàlisi de textos francesos I

 Anàlisi del discurs (espanyol)

 Anàlisi i producció de textos catalans

 Antropologia lingüística

 Àrab I

 Àrab II

 Àrab III

 Àrab instrumental I

 Àrab instrumental II

 Àrab instrumental III

 Àrab instrumental IV

 Àrab IV

 Àrab V

 Arameu clàssic

 Biolingüística

 Comunicació intercultural - alemany

 Crítica textual hebrea

 Dialectologia àrab

 Dialectologia catalana

 Ecologia i planificació lingüístiques

 Edició de textos portuguesos

 Epigrafia i paleografia aramees

 Estratègies comunicatives en gallec

 Expressió escrita del francès: l'estructuració del text

 Expressió oral del francès I: teoria i pràctica

 Expressió oral del francès II: taller de creació

 Fenici

 Fonètica

 Fonètica alemanya

 Fonètica i fonologia angleses I

 Fonètica i fonologia angleses II

 Fonètica i fonologia poloneses

 Fonètica i fonologia russes

 Fonologia

 Fonologia catalana

 Francès amb finalitats específiques

 Gramàtica àrab I

 Gramàtica contrastiva (italià/català-castellà)

 Gramàtica descriptiva de l'anglès I

 Gramàtica descriptiva de l'anglès II

 Gramàtica descriptiva de l'anglès III

 Gramàtica grega

 Gramàtica llatina I

 Gramàtica llatina II

 Gramàtica llatina III

 Gramàtica normativa de l'espanyol

 Grec modern I

 Grec modern II

 Hebreu bíblic I

 Hebreu bíblic II

 Hebreu medieval

 Hebreu modern I

 Hebreu modern II

 Hebreu modern III

 Hebreu modern IV

 Hebreu rabínic

 Història de la lingüística

 Història de la lingüística italiana

 Història de la llengua anglesa I

 Història de la llengua àrab

 Història de la llengua catalana antiga i medieval

 Història de la llengua catalana moderna i contemporània

 Història de la llengua espanyola

 Història de la llengua francesa

 Història de la llengua italiana

 Història externa de l'alemany

 Historiografia llatina

 Indoeuropeu I

 Introducció a la història de la llengua espanyola

 Introducció a la lingüística

 Introducció a la llengua basca

 Introducció a la llengua francesa

 Introducció a la llengua gallega

 Introducció a la llengua italiana

 Introducció a la llengua polonesa

 Introducció a la llengua portuguesa

 Introducció a la llengua russa

 Introducció a la retòrica i estilística llatines

 Introducció al grec I

 Introducció al grec II

 Introducció al grec III

 Introducció al grec modern

 Italià col.loquial

 Les llengües romàniques en el s. XXI

 Lexicologia catalana i semàntica

 Lingüística aplicada

 Lingüística aplicada catalana

 Lingüística bàsica: aplicacions

 Lingüística computacional

 Lingüística de corpus

 Lingüística històrica

 Literatura

 Literatura grega III: prosa

 Llatí I

 Llatí II

 Llengua alemanya I

 Llengua alemanya II

 Llengua alemanya III

 Llengua alemanya IV

 Llengua anglesa I

 Llengua catalana estàndard

 Llengua catalana I

 Llengua catalana II (descripció lingüística)

 Llengua francesa I

 Llengua francesa II

 Llengua francesa III

 Llengua gallega I

 Llengua gallega II

 Llengua gallega III

 Llengua italiana I

 Llengua italiana II

 Llengua italiana III

 Llengua llatina

 Llengua polonesa I

 Llengua polonesa II

 Llengua polonesa III

 Llengua polonesa IV

 Llengua polonesa V

 Llengua portuguesa I

 Llengua portuguesa II

 Llengua portuguesa III

 Llengua romanesa

 Llengua russa I

 Llengua russa II

 Llengua russa III

 Llengua russa IV

 Llengua russa V

 Llenguatge i comunicació

 Llengües del món

 Metodologia de l'italià llengua estrangera

 Morfologia

 Morfologia catalana

 Morfologia contrastiva de l'alemany

 Morfologia francesa

 Morfologia i lexicologia de l'espanyol

 Neerlandès I

 Neurolingüística

 Norma i variació del portuguès

 Poesia èpica llatina

 Poesia lírica llatina

 Pràctiques externes (Lingüística)

 Pragmàtica

 Pragmàtica del català

 Prosa clàssica llatina I

 Prosa clàssica llatina II

 Psicolingüística

 Semàntica

 Seminari de lingüística alemanya

 Sintaxi

 Sintaxi catalana

 Sintaxi contrastiva de l'alemany

 Sintaxi de l'espanyol

 Sintaxi del discurs italià

 Sintaxi francesa

 Sintaxi grega

 Sociolingüística

 Sociolingüística de l'italià

 Sociolingüística del gallec

 Suec I

 Tècniques de la traducció (italià/castellà-català)

 Tecnologies de la informació i la comunicació

 Textos alemanys

 Textos àrabs

 Textos grecs I

 Textos grecs II

 Textos grecs III: èpica i lírica

 Textos grecs IV: prosa

 Textos grecs V: drama

 Textos poètics hebreus

 Tipologia lingüística

 Traducció del francès al català-castellà

 Traducció del portuguès i del gallec

 Traducció literària (italià/castellà-català)

 Treball de Grau (Lingüística)

 Variació i política lingüístiques

 Adquisició de l'anglès com a segona llengua I

 Adquisició de lèxic en alemany - llengua estrangera

 Alemany instrumental I

 Alemany instrumental II

 Alemany instrumental III

 Alemany preliminar

 Anàlisi de textos francesos I

 Anàlisi de textos francesos II

 Anàlisi del discurs (espanyol)

 Anàlisi i producció de textos catalans

 Àrab I

 Àrab II

 Àrab III

 Àrab instrumental I

 Àrab instrumental II

 Àrab instrumental III

 Àrab instrumental IV

 Àrab IV

 Àrab V

 Arts escèniques poloneses

 Arts i cultura a Itàlia

 Avantguarda i postmodernitat a la literatura gallega

 Avantguardes literàries poloneses de la primera meitat del s. XX

 Bernat Metge i la literatura del s. XIV

 Bíblia i tradició a la cultura occidental

 Brasil. Aproximació cultural

 Burgesia i literatura. Eça de Queirós i el Realisme a Portugal

 Cervantes i la poètica de la novel.la

 Cine i literatura a Itàlia

 Civilització romana

 Clàssics de la literatura polonesa

 Comunicació intercultural - alemany

 Crítica textual hebrea

 Cultura i civilització escandinaves

 Dante i la literatura medieval europea

 De l'Humanisme al Classicisme alemanys

 De Pessoa a Saramago

 Del llatí vulgar a les llengües romàniques

 Diacronia de l'alemany

 Dialectologia àrab

 Edició de textos portuguesos

 El "dor" romanès: entre l'enyor i el desig

 El Camí de Santiago

 El conte a França

 El Modernisme

 El Noucentisme i les avantguardes

 El teatre de Shakespeare

 Els estudis literaris a Itàlia

 Ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera I

 Espanyol d'Amèrica

 Estratègies comunicatives en gallec

 Estratègies comunicatives en rus

 Expressió escrita del francès: l'estructuració del text

 Expressió oral del francès I: teoria i pràctica

 Expressió oral del francès II: taller de creació

 Fantasia, humor i subversió. De Castelao a Manuel Rivas

 Fonètica alemanya

 Fonètica i fonologia angleses I

 Fonètica i fonologia angleses II

 Fonètica i fonologia poloneses

 Fonètica i fonologia russes

 Fonologia catalana

 Fonts per a la història i civilització de Roma

 Francès amb finalitats específiques

 Geografia i arqueologia de Palestina

 Gramàtica àrab I

 Gramàtica àrab II

 Gramàtica contrastiva (italià/català-castellà)

 Gramàtica del polonès

 Gramàtica descriptiva de l'anglès I

 Gramàtica descriptiva de l'anglès II

 Gramàtica descriptiva de l'anglès III

 Gramàtica grega

 Gramàtica llatina I

 Gramàtica llatina II

 Gramàtica llatina III

 Gramàtica normativa de l'espanyol

 Gramàtica russa I

 Gramàtica russa II

 Grans figures literàries poloneses de la segona meitat del s. XX

 Grec modern I

 Grec modern II

 Hebreu bíblic II

 Hebreu medieval

 Hebreu modern I

 Hebreu modern II

 Hebreu modern III

 Hebreu modern IV

 Història de la lingüística italiana

 Història de la llengua anglesa I

 Història de la llengua àrab

 Història de la llengua catalana moderna i contemporània

 Història de la llengua espanyola

 Història de la llengua francesa

 Història de la llengua hebrea

 Història de la llengua italiana

 Història de la llengua russa

 Història del pensament italià

 Història externa de l'alemany

 Història i cultura alemanya

 Història i cultura de Polònia

 Història i cultura del poble jueu I

 Història i cultura del poble jueu II

 Història i cultura d'Itàlia

 Història i cultura franceses I: de l'amor cortès a l' "Amour Fou"

 Història i cultura franceses II: les escriptures de la Història

 Història i cultura russes

 Història i cultures de les Illes Britàniques

 Història i cultures dels Estats Units

 Història i cultures postcolonials

 Història i mètodes de la filologia clàssica

 Historiografia llatina

 Idealisme i Realisme en la literatura alemanya

 Indoeuropeu I

 Introducció a la història de la llengua espanyola

 Introducció a la lingüística

 Introducció a la literatura alemanya

 Introducció a la literatura àrab I

 Introducció a la literatura àrab II

 Introducció a la literatura francesa

 Introducció a la literatura gallega

 Introducció a la literatura italiana

 Introducció a la literatura polonesa

 Introducció a la literatura portuguesa

 Introducció a la literatura russa

 Introducció a la llengua basca

 Introducció a la llengua francesa

 Introducció a la llengua gallega

 Introducció a la llengua italiana

 Introducció a la llengua polonesa

 Introducció a la llengua portuguesa

 Introducció a la llengua russa

 Introducció a la retòrica i estilística llatines

 Introducció a les llengües semítiques

 Introducció al grec I

 Introducció al grec II

 Introducció al grec III

 Introducció al grec modern

 Italià col.loquial

 La cultura del Renaixement

 La narrativa espanyola del s. XX

 La poesia espanyola del s. XX (1940-2000)

 L'assaig a França: la recerca de la tolerància i de la llibertat

 Leopardi, Manzoni i el Romanticisme

 Les arts a França

 Lexicologia francesa

 Lexicologia i morfologia anglesa

 Lexicologia russa

 L'experiència del viatge: Camões i el Renaixement

 Lingüística aplicada catalana

 Literatura

 Literatura alemanya contemporània

 Literatura alemanya i les arts

 Literatura àrab clàssica

 Literatura àrab contemporània

 Literatura basca

 Literatura bíblica

 Literatura brasilera

 Literatura catalana del Barroc i de la Il.lustració

 Literatura catalana: corrents i autors coetanis

 Literatura catalana: els grans valors literaris del s.XV

 Literatura catalana: èpoques literàries

 Literatura catalana: poètiques classicistes

 Literatura catalana: Realisme i Naturalisme

 Literatura catalana: Romanticisme i Renaixença

 Literatura d'al-Andalus

 Literatura espanyola del Barroc: poesia i prosa

 Literatura grega I: grans obres

 Literatura grega II: èpica i lírica

 Literatura grega III: prosa

 Literatura grega IV: drama

 Literatura grega moderna

 Literatura hebrea medieval

 Literatura hebrea moderna i contemporània

 Literatura hispanoamericana del s. XX

 Literatura hispanoamericana fins al Modernisme

 Literatura i gènere a Galícia, Portugal i Brasil

 Literatura i Holocaust

 Literatura italiana contemporània

 Literatura llatina d'època imperial

 Literatura llatina d'època republicana

 Literatura medieval galaicoportuguesa

 Literatura rabínica

 Literatura romanesa

 Literatura russa del s. XIX

 Literatura russa del s. XX

 Literatura russa dels ss. X-XIX

 Literatures dels Estats Units dels ss. XX i XXI

 Llatí I

 Llatí II

 Llengua alemanya I

 Llengua alemanya II

 Llengua alemanya III

 Llengua alemanya IV

 Llengua anglesa I

 Llengua basca I

 Llengua basca II

 Llengua catalana estàndard

 Llengua catalana I

 Llengua catalana II (descripció lingüística)

 Llengua francesa I

 Llengua francesa II

 Llengua francesa III

 Llengua gallega I

 Llengua gallega II

 Llengua gallega III

 Llengua italiana I

 Llengua italiana II

 Llengua italiana III

 Llengua llatina

 Llengua polonesa I

 Llengua polonesa II

 Llengua polonesa III

 Llengua polonesa IV

 Llengua polonesa V

 Llengua portuguesa I

 Llengua portuguesa II

 Llengua portuguesa III

 Llengua romanesa

 Llengua russa I

 Llengua russa II

 Llengua russa III

 Llengua russa IV

 Llengua russa V

 Llengua russa VI

 Metodologia de l'italià llengua estrangera

 Mitologia grega

 Morfologia catalana

 Morfologia contrastiva de l'alemany

 Morfologia francesa

 Narrativa britànica del s. XIX

 Narrativa modernista i postmodernista en anglès

 Narrativa russa contemporània

 Narratives contemporànies en anglès

 Neerlandès I

 Neerlandès III

 Norma i variació del portuguès

 Novel.la francesa I: la invenció de l'individu (de la Princesse de Clèves a Nana)

 Novel.la francesa II: crisi del subjecte i de la seva representació

 Panorama de la literatura espanyola (medieval i Edat d'Or)

 Panorama de la literatura espanyola (moderna i contemporània)

 Petrarca i el petrarquisme

 Poesia britànica

 Poesia dramàtica llatina

 Poesia èpica llatina

 Poesia francesa I: del Cant a la Injúria de la Bellesa

 Poesia francesa II: la poesia en temps difícils

 Poesia lírica llatina

 Polonès parlat

 Pràctiques externes (Llengües i Literatures Modernes)

 Pragmàtica de l'espanyol

 Prosa clàssica llatina I

 Prosa clàssica llatina II

 Psicoanàlisi i literatura italiana

 Realisme i Naturalisme a Espanya: la novel.la

 Recepció de la literatura italiana

 Religió grega

 Religions del Pròxim Orient

 Romanticisme alemany

 Romanticisme i modernitat. Galícia en el context europeu

 Seminari de lingüística alemanya

 Sintaxi catalana

 Sintaxi contrastiva de l'alemany

 Sintaxi de l'espanyol I

 Sintaxi de l'espanyol II

 Sintaxi del discurs italià

 Sintaxi francesa

 Sintaxi grega

 Sociolingüística catalana

 Sociolingüística de l'espanyol

 Sociolingüística de l'italià

 Sociolingüística del gallec

 Suec I

 Suec II

 Suec III

 Teatre contemporani en anglès

 Teatre espanyol contemporani

 Teatre francès: riure i plorar de Molière a Koltès

 Teatre i espectacle a Itàlia

 Teatre rus

 Tècniques de la traducció (italià/castellà-català)

 Tècniques de traducció (polonès)

 Tècniques de traducció de l'àrab I

 Textos alemanys

 Textos àrabs

 Textos grecs I

 Textos grecs II

 Textos grecs III: èpica i lírica

 Textos grecs IV: prosa

 Textos grecs V: drama

 Textos històrics de l'Israel antic

 Textos històrics d'Israel (de l'exili a l'Islam)

 Textos poètics hebreus

 Tradició clàssica

 Tradició lingüística àrab

 Traducció de/a l'anglès I

 Traducció del francès al català-castellà

 Traducció del portuguès i del gallec

 Traducció del rus

 Traducció des de l'alemany

 Traducció literària (italià/castellà-català)

 Traducció literària del francès

 Traducció literària del polonès

 Treball de Grau (Llengües i Literatures Modernes)

 Variació i política lingüístiques

 Viena 1900-Berlin 1920. Avantguardes alemanyes

Comparteix-ho: