Detall novetats

Publicat el resum de l'acta de la reunió de la Comissió de Professorat del 4/10/06