Detall novetats

Si ets estudiant de Grau o Màster Universitari a la Universitat de Barcelona participa en l’enquesta Eurostudent!

Notícia | 17-03-2023

Vuitena edició de l'enquesta Eurostudent, projecte d'investigació científica internacional que té com a objectiu recopilar dades sobre les condicions socials i econòmiques dels estudiants universitaris a tota Europa.

EUROSTUDENT (www.eurostudent.eu) és un projecte d'investigació científica internacional que té com a objectiu principal recopilar dades sobre les condicions socials i econòmiques dels estudiants universitaris a tota Europa. A l'octava edició s'ha llançat una enquesta comuna entre estudiants de més de 30 països.

La investigació a partir d'aquestes dades permetrà estudiar aspectes com l'equitat a l'accés i la permanència a la universitat, la inserció laboral, l'accés a l'habitatge o la situació econòmica dels estudiants. En aquesta última edició s'han inclòs altres temes d'interès com la salut mental.

La Comissió Europea es recolza en la informació que aporta EUROSTUDENT per al disseny de les seves polítiques relacionades amb l'Espai Europeu d'Educació Superior. A més, també són usuaris de les dades publicades per EUROSTUDENT els estudiants, els responsables de polítiques educatives a tots els nivells i els investigadors.

A l'Estat Espanyol el responsable de l'enquesta és el Ministeri d'Universitats que disposa de la col·laboració especial del Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat (CEUNE).

Per garantir la màxima difusió es compta amb l'ajuda de les Universitats i de les comunitats autònomes.

Si ets estudiant de Grau o Màster Universitari a la Universitat de Barcelona, hi pots participar fins al 7 d'abril.

Aquí trobaràs l’enllaç per poder omplir l’enquesta: https://s1.rn.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=EVIIIQS

 


Comparteix-ho: