Documentació específica o vinculada als criteris de selecció del Màster en Lògica Pura i Aplicada

 1. El currículum acadèmic, en format lliure.
   
 2. La relació de les assignatures de grau i postgrau superades, amb la indicació del centre d'estudi i la qualificació obtinguda.
   
 3. Una explicació breu de la motivació per estudiar el màster, si es té la intenció d'especialitzar-se posteriorment en alguna disciplina i qualsevol altra informació rellevant.
   
 4. Els noms, l'afiliació i l'adreça electrònica de dos professors o investigadors que coneguin el candidat i en puguin donar referències o bé aportar directament dues cartes de referència.
   
 • L'admissió definitiva exigeix que l'estudiant presenti els documents oficials exigits, degudament traduïts i legalitzats, si escau.