Documentació específica o vinculada als criteris de selecció del Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge

 1. Un expedient acadèmic o llista completa dels cursos de grau que inclogui les qualificacions obtingudes (especificant la nota màxima que es pot obtenir en cada cas), ja sigui en català, castellà o anglès.
  NB: per a la matrícula final, es requereix una traducció oficial al castellà o català (quant l'original no estigui en castellà, català o anglès).
   
 2. Un currículum general en català, castellà o anglès.
   
 3. Una carta explicativa dels interessos en la que s'exposen els motius del sol·licitant per cursar el màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge. S'ha d'especificar també a quina especialitat (Psicologia, Lingüística, Filosofia). 
   
 4. Per a sol·licitants la llengua nativa dels quals no sigui l'anglès, i la llicenciatura d'accés no fos impartida en anglès: acreditar un nivell d'anglès equivalent al nivell B2 del Common European Framework of Reference for Languages.