Documentació específica o vinculada als criteris de selecció del Màster en Filosofia Analítica

 1. Un expedient acadèmic o llista completa dels cursos de grau (o graus) que inclogui les qualificacions obtingudes (especificant la nota màxima que es pot obtenir en cada cas), ja sigui en català, castellà o anglès.
  NB: per matricular-se, s'exigirà un certificat oficial de la titulació, en alguns casos amb la traducció oficial
   
 2. Currículum general (català, castellà o anglès)
   
 3. Carta amb els interessos personals de l’alumne per cursar el màster. S’ha d’especificar també a quin itinerari es vol aplicar i el nivell de coneixement de filosofia analítica.
   
 4. Els sol·licitants que no tinguin l’anglès com a llengua nativa i que tampoc hagin cursats els seus estudis en anglès, han d’acreditar el coneixement de l’esmentat idioma.

  Es requereix un nivell de competència equivalent almenys al B2.2: nivell superior al B2 en el Common European Framework of Reference. S’acceptaran com a prova, per exemple, els següents resultats d’exàmens o certificats:

 • IELTS: 6.5 (o al menys ningun component per sota de 6.0)
 • TOEFL: 550 (PBT), 99 (iBT)
 • British Council First Certificate:University of Cambridge First Certificate in English