Estudiants visitants

La Universitat de Barcelona rep cada curs acadèmic un gran nombre d'estudiants procedents d'altres universitats de l'Estat espanyol i de l'estranger que volen fer-hi una estada temporal per cursar una part dels estudis:
 
  1. www.ub.edu/web/portal/ca/apren/graus/
  2. www.ub.edu/web/portal/ca/apren/masters-universitaris

 

Aquests estudiants poden fer una estada temporal d'un o, com a màxim, dos semestres dins del mateix curs acadèmic, mitjançant un programa d'intercanvi nacional (SICUE o DRAC), un programa d'intercanvi internacional (Sòcrates-Erasmus, convenis bilaterals o d'altres) o com a sol·licitud individual.

Si vols fer una estada temporal a la Facultat de Física mitjançant un programa d'intercanvi internacional, pots fer assignatures dels diferents graus impartits  a la Facultat de Física,

La majoria dels nostres graus són de quatre anys (240 crèdits ECTS) i els nostres màsters d'un any (60 crèdits ECTS). Si en el moment en què arribis a Barcelona tens 240 crèdits ECTS superats, podràs també matricular-te d'assignatures que s'imparteixen als nostres màsters.

Per cursar assignatures de màster és necessari tenir l'aprovació del coordinador de màster corresponent, que verificarà que l'estudiant interessat té els coneixements i compleix els requisits necessaris per cursar aquestes assignatures de manera satisfactòria. L'Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat s'encarrega de fer aquesta comprovació en nom vostre.


Si fas una estada Erasmus, la teva facultat de referència és on et matriculis de més de la meitat dels crèdits que faràs durant la teva estada d'intercanvi. Tanmateix, des d'aquí podràs matricular-te d'assignatures complementàries que s'imparteixen a altres Facultats de la Universitat de Barcelona amb l'autorització prèvia dels responsables corresponents en cada cas. L'Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat t'ha d'indicar les pautes d'actuació que has de seguir en aquest cas.

Informació útil per als estudiants en procés d'incorporació

La UB i el seu entorn
Com pots arribar-hi, com t'hi pots moure i on pots trobar allotjament.

Recursos lingüístics
Programa d'acollida per a l'alumnat de fora de l'àrea de parla catalana.

Responsable de relacions internacionals de la facultat
El vostre contacte a la facultat.

Serveis per als estudiants amb necessitats especials
Programa «Fem Via» de la UB per aconseguir la plena integració d'estudiants amb alguna discapacitat física o sensorial.

Serveis als estudiants d'estada temporal
Visita el portal dels estudiants de la UB: Món UB.

Enllaços d'interès
Ploteus, Eures, Your Europe, Assegurança Mèdica...

Informació general per als estudiants que vulgueu visitar-nos

Comparteix-ho:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

Atenció presencial els dilluns, dimecres i divendres, de 13:00 h a 15:00 h, a l’Oficina Tècnica (vestíbul pel carrer de Martí i Franquès).

 

  • Persona de contacte: Alejandra Albertí
  • Telèfon: 93 403 90 99
  • Adreça de mail: rint-fis@ub.edu