Anglès general en línia A1 fins C2 (semestral)

 • 1a convocatòria
 • 2a convocatòria
 • Anglès
 • Cursos en línia
 • Idiomes
 • Llistat alfabètic

Descripció:

Curs

CURSOS GENERALS LLENGUA ANGLESA VIRTUAL - (Nivells A1 fins C2 del MECR)

Modalitat Virtual
Destinataris

PAS de la UB fix i PAS temporal que en el seu lloc de treball ha d'utilitzar la llengua anglesa i compleixi els requisits següents:

- Que en el moment de l'inici del curs tingui un contracte actiu i que porti, almenys 1 any de contracte en el període dels últims 2 anys i que es prevegi la seva continuïtat.

Requisits acadèmics
 • Els nous alumnes han de realitzar una prova de nivell.
 • PAS matriculat en aquest programa: Haver aprovat el curs en linia anteriorment matriculat. (veure "destinataris")
Objectius Possibilitar l'acreditació dels coneixements  de llengua anglesa sense necessitat d'assistir a cursos de formació.
Nivells del programa d'anglès i nombre d'hores

Del Marc europeu comú per a les llengues- MECR- des de l'A1 fins C2

Un nivell consta de dos quadrimestres. Cada quadrimestre és de 75 hores:

 

 • Nivell A1 (curs 1 i 2 (75h) + curs 3 i 4 (75h) )
 • Nivell A2 (curs 1 i 2 (75h) + curs 3 i 4 (75h) )
 • Nivell B1 (curs 1 i 2 (75h) + curs 3 i 4 (75h) )
 • Nivell B2 (curs 1 i 2 (75h) + curs 3 i 4 (75h) )
 • Nivell C1 (curs 1 i 2 (75h) + curs 3 i 4 (75h) )
 • Nivell C2 (curs 1 i cursos específics de nivell superior i activitats e-learning de nivell 6 (75h) )
Prova de nivell

Termini per fer la prova: Del 25 de febrer al 10 de març de 2019 (1a convocatòria) i del 2 al 15 de setembre de 2019 (2a convocatòria)

Si fa més d'un any que no s'ha realitzat cap curs en línia caldrà fer una prova de nivell. El PAS inscrit rebrà un correu electrònic amb les instruccions pertinents per determinar el grau de domini actual de l'anglès. Un cop determinat el nivell, es donarà accés a l'entorn virtual per començar la formació sota el guiatge del tutor/a en el nivell que correspongui. Si no es realitza la prova en aquest termini, l'alumne serà donat de baixa de la plataforma.

Condicions mínimes  

Ateses les característiques de l'activitat, es recomana especialment que abans de sol·licitar el curs, es valori les possibilitats i el compromís de dedicació de l'alumne/a:

- Cal disposar, com a mínim, de 6 hores setmanals de dedicació a l'activitat de formació.

- Cal un espai propi de treball sense interrupcions, on poder fer els exercicis de comprensió oral i expressió oral sense tenir o causar molèsties.

- Cal disposar dels requisits d'accés als cursos, descrits a l'apartat de "Requisits tècnics".

- Cal tenir accés a Internet sense restriccions que impedeixin l'accés al curs.

- No hi ha d'haver restriccions per a la instal·lació en el PC de l'alumne/a del programari necessari per a la realització dels diferents exercicis.

-L'alumnat ha de posseir coneixements informàtics a nivell d'usuari (processador de textos, internet, administració de correu, etc.), també ha d'estar familiaritzat amb els entorns virtuals d'ensenyament aprenentatge.
Requisits tècnics
 • Connexió a Internet
 • Sistema operatiu: Windows 98 o superior
 • Navegador: Microsoft Internet Explorer 5.5 o 6.0
 • Maquinari mínim: Pentium III, IV, Celeron, 128 MB RAM, targeta de so de 16 bits, resolució de pantalla 800 x600, auriculars amb micròfon incorporat o altaveus i micròfon.
 • Connexió a Internet: mòdem de 56 KB o més velocitat.
 • Tenir actualitzat el Fash Player.
Criteris d'incompatibilitat amb altres cursos d'anglès

Criteris en relació amb els cursos d'idiomes per al PAS de la UB

Cost alumne/a

Import assumit per Formació del PAS.

En cas de repetir el curs l'interessat haurà d'abonar el cost de la llicència corresponent, 150€.

Calendari

Del 25 de febrer al 11 de juny de 2019 (1a convocatòria)

Del 2 de setembre al 15 de desembre de 2019 (2a convocatòria)

Nombre d'hores 75 hores per quadrimestre . Per assolir un nivell és necessari realitzar quatre cursos.
Horaris

Aquests cursos s'han de fer en horari extralaboral.

Es fa un control de la connexió i del seguiment acadèmic dels alumnes.

El PAS que faci els cursos d'anglès en línia i en horari extralaboral pot compensar, mentre duri la formació, vint-i-cinc hores, com a màxim, de la seva jornada laboral.

El nombre d'hores compensades haurà de constar en la sol·licitud del curs, aixi com la concreccio de quan es vol compensar, amb previ acord amb el seu cap. No es podrà excedir de dues hores seguides i es realitzarà mentre duri la formació. Quan es faci la compensació s'haurà de tramitar la corresponent incidència per la via habitual. Les hores compensades exhaureixen hores de formació.

Nombre de places ofertades i criteris de priorització

El nombre de places que s'oferta a la primera convocatòria és de 60 i a la segona convocatòria és de 45.

Cas que la demanda superi l'oferta es tindrà en compte la necessitat pel lloc de treball segons la priorització de l'Administració o Unitat que, en cas de prioritzar PAS interí per davant d'un fix, l'haurà de justificar.

Cal tenir en compte els criteris d'incompatiblitat amb altres cursos d'anglès

Àmbit formatiu Perfeccionament
Certificat

D'aprofitament. Sempre que s'hagin realitzat totes les unitats , els tests i els speaking, requisit imprescindible, també, per passar al següent nivell.

El certificat el podreu visualitza en el curriculum personal.

Observacions

Aquest curs pot estar subjecte a possibles modificacions per part de la Unitat de Formació del PAS.
   

 

1a convocatòria

Codi: 090/19

Calendari: Del 25 de febrer al 11 de juny de 2019

 

 

2a convocatòria

Codi: 091/19

Calendari: Del 2 de setembre al 15 de desembre de 2019Comparteix-ho: