Pla de formació del PAS

Pla de Formació del PAS 2020 - 2a convocatòria de cursos

 

 

  1. Informació general cursos de formació 2020
  2. Relació de cursos de la primera convocatòria
  3. Relació de cursos de la segona convocatòria 
  4. Relació de cursos que es poden sol·licitar  en el marc del Pla de gestió de l´experiència. 
  5. Criteris per a la sol·licitud dels cursos
  6. Terminis

 

a.   Informació general cursos de formació 2020

A l´ igual que la primera convocatòria de 2020, Formació PAS farà la gestió dels cursos mitjançant l´aplicatiu PERSEU i, per tant, les sol-licituds s´hauran de realitzar a través de l´espai personal Portal UB

Un cop dins del Portal UB cal desplegar l´apartat Formació i clicar a " Sol-licitud de cursos". Podreu visualitzar els cursos classificats per àrees de formació, veure´n el detall a "mostra" i fer-ne la sol-licitud corresponent. Abans de tramitar la sol-licitud, cal que indiqueu la prioritat amb què demaneu el curs, si el curs el voleu realitzar en horari laboral, extralaboral o mixt (en aquest cas inidicnt el nombre d´hores que voleu realitzar en horari labral), així com fer qualsevol altre tipus d´observació en relació al curs. 


 

El cap immediat i l´administrador/a de centre o cap de la unitat transversal hauran de validar la vostra sol·licitud també mitjançant l´espai personal Portal UB. En el desplegable "Gestió de sol·licituds" del Portal UB podreu fer el seguiment de l estat de les vostres sol·licituds dels cursos de formació. Mitjançant aquest apartat, podeu renunciar al curs, clicant sobre anul-lar la sol-licitud. 

Per qualsevol incidència en la tramitació o aprovació de les sol·licituds contacteu amb Formació de PAS (formació@ub.edu).

 

e.  Terminis

El termini perquè les persones interessades sol-licitin cursos de formació de la segona convocatòria  mitjantçant l´Espai personal Portal UB finalitza:

  • Cursos d´anglès: fins al 10 de juliol de 2020
  • Resta de cursos: fins al 27 de juliol de 2020.

 

Els caps immediats dels sol-licitants, les administracions i unitats transversals poden validar les sol-licituds del personal que tinguin adscrit fins a:

  • Els cursos d´anglès fins al 15 de juliol de 2020.
  •  La resta de cursos fins al 7 de setembre de 2020.

 

La unitat de Formació PAS publicarà, a efectes informatius, les llistes d´inscrits en cursos de llengua anglesa que comencen els mesos de setembre/octubre a partir del 7 de setembre de 2020 i la resta a partir del 28 de setembre de 2020. La confirmació de l´aceptació o denegació dels cursos sol-licitats, es podrà visualitzar a través de l´Espai personal a partir de la mateixa data. 

 

 

 

 

 

 

Persones interessades

 

 

10 de juliol

 

Sol-licitud dels cursos d´anglès per part de la persona interessada mitjançant l´Espai personal, Portal UB.

 

 

 

27 de juliol

 

Sol-liictud de la resta de cursos per part de la persona interessada mitjançant l´Espai personal, Portal UB. 

 

 

 

 

Administracions i unitats transversals

 

 

15 de juliol

 

Validació de les sol-licituds d´anglès per part del cap immediat, administracions i unitats transversals.

 

 

 

7 de setembre

 

Validació de les sol-licituds de la resta de cursos per part del cap immediat, administracions i unitats transversals.

 

 

Formació PAS

 

A partir del 7 de setembre

 

 

 

 

A partir del 28 de setembre

 

 

 

Publicació de les llistes d’inscrits/visualització a l´Espai personal de l´estat de la sol-licitud dels cursos de llengua anglesa que comencen durant setembre/octubre.

 

 

Publicació de les llistes d´inscrits/visualització a l´espai personal de l´estat de la sol-licitud. 

 

Comparteix-ho: