Anglès per a usos administratius en un àmbit internacional (Erasmus) ANUL·LAT

  • 1a convocatòria
  • Anglès
  • Cursos presencials
  • Idiomes
  • Llistat alfabètic

Descripció:

Curs ANGLÈS PER A USOS ADMINISTRATIUS EN UN ÀMBIT INTERNACIONAL (ERASMUS)
Modalitat Presencial
Cost Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP) i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya
Destinataris

Curs d'anglès per a usos específics adreçat al PAS que ha de marxar al llarg del 2018 amb una beca Erasmus i que ja tenen coneixements a nivell Intermediate (mínim de B1 del Marc de referència europeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües del Consell d'Europa) de la llengua anglesa i volen millorar la seva competència oral i escrita per a usos administratius en un àmbit internacional (programa d'intercanvi Erasmus).

Requisits d'accés

Els/Les participants han de tenir un nivell mínim de B1

 

Objectius

GENERALS :

  • Fomentar l'ús de terceres llengües en l'àmbit universitari.
  • Promoure la internacionalització del sistema universitari català.
  • Proveir els estudiants PAS d'unes competències comunicatives específiques útils per al període de mobilitat Erasmus i que afavoreixin la seva acollida lingüística i cultural a la universitat de destinació.

 

ESPECÍFICS:

  • Comunicar-se amb una certa espontaneïtat i fluïdesa, cosa que fa possible la interacció amb parlants nadius especialment en un context universitari.
  • Participar activament en una conversa sobre temes relacionats amb el propi lloc de feina, descrivint processos de forma clara i detallada, tasques i funcionament de diferents unitats administratives pròpies de la universitat.
Contingut

Presentació d'eines que ajudin a l'alumnat a consolidar i desenvolupar les habilitats necessàries a l'hora de redactar correus electrònics i cartes. El component de redacció inclou un tractament de la forma i el contingut estàndard del gènere transaccional, la correcció d'errors estilístics, gramaticals i lèxics, i l'adquisició del vocabulari i de les estructures gramaticals més freqüentment utilitzades en aquest registre.

Metodologia Pràctica
Nombre d'hores 16
Nombre de places  

16

Àmbit formatiu Perfeccionament
Àrea temàtica Idiomes
Certificat

D'assistència i aprofitament.

Quedarà constància de la realització d'aquesta activitat formativa al currículum personal.

Nombre d'edicions  1

Observacions

 

   

 

1a convocatòria

Codi: 100/19

Calendari: Del 4 al 20 de març de 2019

Horari: Dilluns, dimecres i dijous de 16 a 18 h

Lloc: Centre UB-Sants Aula 4F1

Professor: Programa Corporatiu de l'EIMComparteix-ho: