Campus Virtual UB: Ús de la plataforma docent (20h)

 • 1a convocatòria
 • 2a convocatòria
 • 2a convocatòria
 • CRAI
 • CRAI
 • Cursos en línia
 • Llistat alfabètic

Descripció:

Curs CAMPUS VIRTUAL UB: ÚS DE LA PLATAFORMA DOCENT (20 h)
Modalitat

 

En línia.

Síncrona amb Campus Virtual

 

Destinataris

 

Preferiblement personal del CRAI

 

Requisits

 

Coneixements a nivell usuari Moodle (Campus Virtual)

Cost

 

Import assumit per Formació de PAS

 

Objectius

 

Aprendre a utilitzar les principals eines i funcionalitats del Campus Virtual al núvol com a alumne i editor.

 

Continguts
 1. Novetats de la plataforma docent de la UB al núvol.
 2. Configurant el teu curs:
 • Estructura i organització del Tauler de l'usuari.
 • Configuració bàsica de l'aula.
 • Gestió de participants: inscripcions, grups, agrupaments.
 • Calendari.
 • Importació de continguts.
 • Restricció d´accés i seguiment de la compleció del curs.
 • Entorn personal d'aprenentatge.

3.   Afegint continguts i activitats:

 • Creació de continguts, ús dels recursos: carpeta, etiqueta, fitxer, llibre, pàgina, enllaços i vídeos. 
 • Treballant amb tasques i qüestionaris: banc de preguntes.
 • Enquestes.
 • Portafolis.
 • Autoavaluació i avaluació per parells.
 • Detecció de % de similituds en treballs acadèmics.

4. Interactuar amb l'alumnat: anuncis, fòrums, etc

5. Qualificar: rúbriques, informes, configuració dels paràmetres,,,

 

Metodologia

 

Abans de començar el curs, Formació del PAS envia un correu on hi ha un enllaç del curs al Campus Virtual.

També el professor uns dies abans de començar el curs remet un correu on hi ha l'enllaç a l'eina de videoconferència ZOOM UB.

Cada sessió queda enregistrada i està a disposició de l'alumne per tal de descarregar-se la gravació o visualitzar-la. 

El curs està dividit en 5 temes. Cada tema es començarà amb un qüestionari de repàs de la classe anterior. La darrera sessió els alumnes han de crear el seu propi curs de pràctica on tindran el rol de professor editor, 8 activitats i recursos. També es resoldran els dubtes finals.

 

Observacions

 

 

Hores 20
Places 20
Àmbit formatiu Perfeccionament
Àrea temàtica

Formació 2.0

Certificat

 

De participació i aprofitament. 

Quedarà constància de la realització d'aquesta activitat formativa a l'historial professional

Edicions 1

1a convocatòria

Codi: 20230048

Calendari: 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 i 27 de març de 2023

Horari: de 13h a 15h

Lloc: Campus Virtual

Professorat: Eva Sanchez. CRAI i Unitat de docència

 

2a convocatòria

Codi: 20230274

Calendari: 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 i 27 d'octubre de 2023

Horari: de 13h a 15h

Lloc: Campus Virtual

Professorat: Eva Sanchez. CRAI i Unitat de docència

 Comparteix-ho: