Com dir no al ciutadà i proposar pactes ( 10h )

  • 2a convocatòria
  • 2a convocatòria
  • Comunicació
  • Cursos semipresencials
  • Llistat alfabètic

Descripció:

Curs COM DIR NO AL CIUTADÀ I PROPOSAR PACTES (10 h)
Modalitat

 

Semipresencial i amb Zoom (síncron)

 

Destinataris

 

PAS de la UB.

 

Requisits

 

Cost 

 

Import assumit per Formació de PAS.

 

Objectius

Discriminar entre afirmar i negar amb respecte i ser agressiu o passiu.

Eines per donar informacions en positiu quan la resposta que s'ha de donar és negativa.

Com fer la gestió emocional del NO que haurà d'assimilar el ciutadà.

Saber generar pactes viables amb el ciutadà davant respostes negatives de l'administració.

Continguts

1. Les bases d'afirmar i negar: creences, estats interns i trets de les comunicacions.

2. Aprendre a dir que "no" amb dialèctica positiva: les 6 característiques claus.

3. Criteris de professionalitat quan s'ha de dir NO ala demanda del ciutadà: Què s'espera del professional que atén al públic: a nivell ètic, a nivell relacional i a nivell operatiu.

4. Com acompanyem a la tolerància a la frustració: La comunicació verbal, para-verbal i argumentativa que acompanyen a la tolerància a la frustració.

5. La corba de l'hostilitat: Fases i com i quan intervenir en cada fase.

6. Estructures i recursos bàsics per desenvolupar pactes viables davant de situacions de respostes negatives de l'Administració: Com dissenyar un pacte, els objectius i els interessos comuns i els camins de l'Administració per aconseguir-ho

7. Resolució de casos reals

Metodologia

1 sessió presencial de 5 hores, i dues sessions de 2:30

Observacions

Uns dies abans de començar el curs us farem arribar l'enllaç ZOOM .

Pel seguiment del curs, en les sessions amb ZOOM, cal disposar d´un micròfon i una càmera de vídeo.  

L'alumne tindrà oberta la càmera i el micròfon tancat i seguirà les instruccions del professor per tancar o obrir el micròfon quan sigui necessari. 

Us informem que de cara al compliment de la protecció de dades, per videoconferències NO es pot gravar la reunió ni fer fotografies ni compartir dades personals. 

 

Hores 10
Places 16
Àmbit Formatiu Desenvolupament personal
Àrea temàtica  Comunicació interpersonal
Certificat

 

D'assistència 

Queda constància d'aquesta activitat formativa a l'historial professional.

Edicions 1

 

 

2a convocatòria

Codi: 20230169

Calendari: 16, 19 i 24 d'octubre de 2023  

Horari: 16 d'octubre presencial de 8.30h a 13.30, el 19 i el 24 d'octubre de 8.30h a 11h via Zoom

Lloc: Aula 402 Centre UB Sants i Zoom

Professorat: Enric Bergonyó. Grup Sural



Comparteix-ho: