Competències clau per formar equips. NOU (12h)

  • 1a convocatòria
  • 2a convocatòria
  • 2a convocatòria
  • Comandaments
  • Cursos presencials
  • Habilitats directives
  • Llistat alfabètic

Descripció:

Curs COMPETÈNCIES CLAU PER A FORMAR EQUIPS. NOU (12h)
Modalitat

 

Presencial

 

Destinataris

 

PAS ocupant posicions directives i de responsabilitat

 

Requisits

 

Cost

 

Import assumit per Formació de PAS

Descripció

 

Objectius

Assolir una visió global per a la creació i desenvolupament dels
equips envers un focus d'alt rendiment, mitjançant competències
clau, com són, l’organització, la gestió de reunions de treball, l'orientació envers l’alt rendiment.

Continguts

 

1. L'organització eficaç de les persones dins els equips de
treball
• Formació de l’equip de treball eficient
• Tipus d’equips de treball
• Creació d’un equip de treball
• Optimització dels recursos organitzatius


2. Gestió de reunions de treball
• Organització i fases d’execució d’una reunió laboral
• Els rols en les reunions
• Actituds i comportaments bàsics d’un grup o reunió
• Mecanismes bàsics en la presa de decisions


3. Orientació cap a l’alt rendiment de l’equip
• Cohesió com a estratègia
• Un objectiu en comú: tots fem tot
• El paradigma de la intenció positiva
• El cercle de l’excel·lència

Metodologia

 

Quant a la metodologia els continguts formatius seran
adaptats a la demanda d’una formació pragmàtica, basada en
activitats, simulacions i exemples que puguin aplicar-se a la
realitat dels participants, des de la nostra plataforma e-
phro.com.

És per això que per al desenvolupament del curs es
 parteix dels formats PHROVA® per a l'entrenament i desenvolupament de competències professionals, em aquest

cas directament relacionades amb la conducció i dinamització
de reunions de treball. (BEN EQUIPATS) 


®PHROVA es una innovadora metodologia basada en el concepte business game formatiu.  que planteja un circuit d’activitats que simulen situacions de persones. Cadascuna d’aquestes activitats s’acompanya d’una fitxa d’instruccions i de treball per tal que els participants puguin tenir tots els elements necessaris, a l’abast, per a la seva resolució.


La simulació de les activitats i resolució dels casos pràctics anirà formació, acompanyada de l’establiment d’un pla d’acció, post establint uns mètrics o paràmetres per a l’èxit, a 30-60-90 dies.

 

Observacions

 

Hores

12

Places 16
Àmbit Formatiu Perfeccionament
Àrea temàtica

 

Comunicació Interpersonal

 

Certificat

 

D’assistència i aprofitament.

Quedarà constància de la realització d'aquesta activitat formativa a l'historial professional.

 

Edicions 2

1a convocatòria

Codi: 20230294

Calendari: 6, 13 i 20 de juny de 2023  

Horari : 9:00 a 13:00

Lloc: Aula 402 Centre UB Sants

Professorat: PHRO

 

 2a convocatòria

Codi: 20230295

Calendari: 21 i 28 de novembre i 5 de desembre de 2023  

Horari : de 8.30h a 12.30h

Lloc: Aula 402 Centre UB SANTS

Professorat: PHROComparteix-ho: