Curs pràctic per a un ús inclusiu i no sexista del llenguatge (6 h)

 • 2a convocatòria
 • 2a convocatòria
 • Comunicació
 • Cursos presencials
 • Llistat alfabètic

Descripció:

Curs CURS PRÀCTIC PER A UN ÚS INCLUSIU I NO SEXISTA DEL LLENGUATGE ( 6h )
Modalitat

 

Presencial

 

Destinataris

 

PAS de la UB que redacti textos institucionals.

 

Requisits

 

 

Cost 

 

Import assumit per Formació de PAS. 

 

Descripció

 

A les sessions es presenten els criteris «Ús no sexista de la llengua» del CUB i es treballen de manera pràctica textos reals (alguns aportats pels mateixos alumnes) i exemples que ajudaran a resoldre contextos determinats. 

 

Objectius

 

 • Conèixer diferents estratègies lingüístiques que poden ser alternatives a l’ús del masculí com a genèric. 

 • Analitzar recursos inclusius i recursos visibilitzadors. 

 • Relacionar estratègies i recursos amb diferents tipus de documents institucionals, habituals a la UB. 

 • Aplicar aquestes estratègies i recursos a textos reals. 

 • Reflexionar especialment sobre els límits d’aquesta aplicació. 

 

Continguts

  

 1. Presentació i relació dels criteris amb el Pla d’igualtat de la UB. 

 2. Per referir-nos a una persona determinada (sabem qui és). 

 3. Per referir-nos a una persona indeterminada singular (no sabem qui és). 

 4. Per referir-nos a un conjunt de persones indeterminades plural (hi pot haver diversitat de persones). 

 5. Altres recomanacions. 

 6. Límits en l’aplicació a textos reals. 

 

Metodologia

 

Teoricopràctica. 

 

Observacions

 

Hores 6 hores
Places 16
Àmbit Formatiu Perfeccionament
Àrea temàtica  Comunicació
Certificat

 

No s’expedeix certificat de cursos inferiors a 10 hores. 

Quedarà constància de la realització d’aquesta activitat formativa a l'historial professional.

 

Edicions 1

2a convocatòria

Codi: 20230163

Calendari: 8 i 15 de novembre de 2023  

Horari : de 12:00h a 15:00h

Lloc: Aula 403 Centre UB Sants

Professorat: Elisabet Solé. Serveis LingüísticsComparteix-ho: