La unitat

Què fem?

La missió de Formació PAS és facilitar el desenvolupament personal i professional del personal d'administració i serveis de la UB mitjançant serveis de formació a fi que s'assoleixin els objectius organitzacionals. També pretén potenciar l'adaptació als canvis originats per les innovacions tecnològiques i de gestió, i a les demandes culturals i socials que requereix l'entorn.

Aquesta missió es duu a terme mitjançant dels següents serveis al PAS:

 • Anàlisi de necessitats i planificació, implementació i avaluació del Pla de formació del PAS.
 • Organització, implementació i seguiment dels cursos de formació lligats a processos selectius i a la promoció.
 • Organització i realització de cursos de desenvolupament personal.
 • Consultoria i diagnòstic de necessitats formatives a demanda de les administracions i unitats transversals.
 • Formació a mida.
 • Gestió d'ajuts per a la realització de cursos externs de perfeccionament professional no inclosos al Pla de formació del PAS adreçats a col·lectius molt específics.
 • Ajuts per a la formació integral del personal fix: per a més grans de 25 anys i per a cursos d'accés als cicles mitjà i superior (FP).
 • Ajuts de l'import de la matrícula de cursos de llengües de la Unió Europea a l'EIM o a l'EOI, un cop aprovat el curs.
 • Ajuts per estades en països de parla anglesa per a la millora lingüística.
 • Gestió d'ajuts a la mobilitat del PAS de l'AGAUR.
 • Acreditació de coneixements d'informàtica i català mitjançant proves de nivell.
 • Oferta de material d'autoaprenentatge d'informàtica i altres àrees temàtiques a tota la comunitat universitària al web de la unitat.
Comparteix-ho: