Història

Les activitats de formació adreçades al PAS van començar el setembre de 1987 amb la creació de l'Oficina Tècnica d'Inspecció i Promoció, ubicada a l’Edifici Històric. Posteriorment, el 7 de març de 1991, la Junta de Govern va aprovar la creació de l'Oficina de Formació. Les dues posteriors ubicacions van ser al Pavelló Rosa i a l’Edifici UB-Sants.

Des d'aquesta data ha passat per diferents denominacions, com ara Departament de Formació de Personal (amb la integració el 1997) o Centre de Formació Permanent UB-Sants (fins al desembre de 2001). Durant aquest període també es van gestionar plans de formació per al personal acadèmic. El febrer de 2002 es va passar a dir Formació i Desenvolupament Organitzacional. L'octubre de 2003 va canviar el nom a Formació del PAS, amb el canvi de model organitzatiu de la gestió que va fer la gerència per adaptar l'estructura administrativa al nou Estatut de la UB del 2003. El gener de 2007, amb el nou organigrama de la Gerència i amb l'objectiu de promoure el desenvolupament professional de les persones, la unitat pren la denominació de Formació Corporativa. El juliol de 2018, va canviar a l'actual denominació Formació de PAS.

 

L'any 1987 es va començar l'activitat amb deu cursos. La mitjana dels últims cinc anys és de 5025 matricules i 253 cursos:

 • 2016: 5029 matricules, 317 cursos

 • 2017: 4790 matricules, 326 cursos

 • 2018: 5750 matricules, 376 cursos

 • 2019: 6049 matricules, 309 cursos

 • 2020: 3508 matricules, 254 cursos (Pandèmia)

Caps de la unitat de Formació

 • 1990-1993: Anna Sala March
 • 1994-2015: Maria Elisa Royo Gómez
 • 2015-2018: Silvia Nolla Lacruz (sotsdirectora d'Organització i Formació)
 • Abril-Novembre de 2018: MªJosé Recio Gómez (sotsdirectora d'Organització i Recursos Humans)
 • Novembre de 2018 a l' Abril de 2022:  Mercè Adell Folch 
 • Juny de 2022 a l'actualitat: Antonio Gil Gimenez
Comparteix-ho: