Tarifes

Les tarifes de pagament dels formadors de cursos del pla de Formació de PAS, d'acord amb l'aprovació del Consell Social de la Universitat de Barcelona (16 de maig de 2023), són les següents:

Tarifa 0

Presentació de projectes o exposició pública de les funcions pròpies del lloc de treball.

Formació itinerant pels llocs de treball considerats part de la feina. Formació de PAS col·labora, si escau, en la infraestructura.

Gratuït

Tarifa 1

Formadors interns, PAS o PDI de la Universitat de Barcelona. No s'elabora material específic per al curs i es tracta de cursos de dificultat baixa impartits anteriorment. Per exemple: Word, PowerPoint, Access o Gestió econòmica bàsica.

Subjectes a la normativa d'incompabilitats.

49 euros/hora

Tarifa 2

Formadors interns, PAS o PDI de la Universitat de Barcelona. Cursos de nou disseny i cursos que, encara que ja estiguin dissenyats i s'hagin impartit anteriorment, demanen actualitzar i elaborar material específic i requereixen una dedicació considerable per al docent.

Subjectes a la normativa d'incompabilitats.

66 euros/hora

Tarifa 3

Formadors interns, PAS o PDI de la Universitat de Barcelona. Cursos d'actualització per a col·lectius especialitzats que requereixen una dedicació considerable per part del docent.

95 euros/hora

Tarifa 4

Formadors externs (professionals lliures)

En funció de pressupostos.

70-140 euros/hora

Comparteix-ho: