Documentación específica o vinculada a los criterios de selección M0N0F

  • Fotocòpia del títol de grau o llicenciatura.
  • Expedient acadèmic on consti la nota mitjana.
  • Curriculum vitae.
  • Carta de motivació.

 

La secretaria del màster us comunicarà per correu electrònic si heu estat acceptats al màster.