Estudis

Estudis

La Facultat de Geografia i Història disposa d'una àmplia i variada oferta d'ensenyaments oficials de grau, màster universitari i doctorat.

Els estudis de grau, d'una durada de quatre anys, que s'imparteixen a la Facultat són els següents:

 • Antropologia Social i Cultural
 • Arqueologia
 • Geografia i Canvi Global
 • Història
 • Història de l'Art
 • Doble Titulació d'Arqueologia i Història
 • Doble Titulació d'Història i Història de l'Art

 

L'oferta de màsters és àmplia i comprèn estudis especialitzats de temes concrets:

 • Antropologia i Etnografia
 • Estudis Avançats en Arqueologia
 • Estudis Avançats en Història de l'Art
 • Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
 • Estudis Llatinoamericans (biennal)
 • Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia
 • Història Contemporània i Món Actual
 • Música com a Art Interdisciplinària
 • Planificació Territorial i Gestió Ambiental
 • Turisme Urbà
   

També s'imparteix docència d'altres màsters interuniversitaris no coordinats per la facultat (els màsters d'Humanitat Digitals, de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, i de Cultures Medievals, de la Facultat de Filologia i Comunicació) o coordinats per altres universitats (el de Gestió d'Àrees de Muntanya, de la UdL, i el d'Història i Identitats en el Mediterrani Occidental,  de la UV).

Finalment, el títol de doctorat representa la distinció acadèmica més alta que qualsevol estudiant pot obtenir en la seva formació, i faculta la persona que el posseeix per a la docència i la recerca universitàries. Tenim tres programes: Cultures Medievals; Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental, i Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i Patrimoni.

Comparteix-ho: