Mobilitat

Mobilitat

La Facultat promou la participació en experiències de mobilitat nacional o internacional. Les estades en altres universitats milloren la qualitat de l’educació superior i aporten beneficis acadèmics i professionals que contribueixen al desenvolupament integral de la persona.

La mobilitat de l’alumnat, del professorat i del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis és un aspecte transversal i fonamental en la vida universitària del segle XXI i una de les manifestacions més evidents de la internacionalització de la nostra universitat.

L'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) gestiona els programes de mobilitat internacional existents, la difusió d’informació sobre ajudes a la mobilitat, i la recerca i seguiment d’acords i convenis específics amb universitats d’arreu del món.

Les convocatòries ordinàries de mobilitat per a estudiants de la UB es fan durant el mes de novembre de cada curs.

Comparteix-ho: