Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

En la assignatura de “Integració de la Pràctica Avançada i Gestió de Casos Clínics en el Sistema Sanitari” es realitzen diverses visites a centres sanitaris per analitzar l’activitat de la Infermera de Pràctica Clínica Avançada. Aquestes visites seran a un centre d’atenció primària, a un centre oncològic i a un hospital de tercer nivell. L’alumnat estarà amb una IPA durant tres jornades de treball, observant l’activitat de la Infermera de Pràctica Avançada en diferents situacions.