Mobilitat

Mobilitat SUBHOME

La Facultat promou entre els estudiants la participació en experiències de mobilitat internacional. Viure una temporada a l’estranger és útil per motius diversos: augmenta el coneixement de llengües estrangeres, es coneix una societat diferent i es creix com a persona. Sovint, haver viscut una temporada a l’estranger facilita aconseguir feines de millor qualitat. L’alumnat de la Facultat pot optar als programes que s’ofereixen al conjunt d’estudiants universitaris, però també té oportunitats exclusives, com ara el programa de pràctiques d’estiu a l’estranger.
Comparteix-ho: