Adware; programa ajudat amb propaganda / Adware

  • *Glossari
  • A
  • P

Descripció:

De l'anglès "advertising-supported software". Programari maliciós que mostra o descarrega publicitat després d'instal·lar o mentre s'executa un programa, i que reporta beneficis econòmics al seu autor. Alguns són del tipus spyware.