Seguretat de les dades

Seguretat

La seguretat informàtica recull tots els processos i els mecanismes que vetllen per la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de la informació en ordinadors i xarxes.

En els darrers temps les amenaces de Internet han augmentat considerablement i estan cada cop més perfeccionades

La responsabilitat en la seguretat és compartida: entre nosaltres, com a tècnics però també amb vosaltres, usuaris, que cal que col·laboreu desconfiant dels falsos correus, notificant les incidències de seguretat que detecteu o mantenint protegit el vostre equip de treball.

Un ús inadequat dels recursos causa problemes i disfuncions no només per al propi usuari sinó també a la resta d’usuaris que comparteixen aquests recursos: xarxa, correu, serveis de dades...

A les teves mans


Comparteix-ho: