Correu brossa / Spam

  • *Glossari
  • B
  • C
  • S

Descripció:

Missatge enviat per un mitjà electrònic, indiscriminadament i massiva, sense el consentiment del receptor. 

La seva finalitat generalment és comercial, tot i que també són freqüents els enganys amb la intenció de treure profit econòmic de les víctimes.

Tradicionalment, els seus mitjans de difusió han estat el correu electrònic i els grups de discussió, però amb la popularització de les noves tecnologies el correu brossa s'ha estès i ara també apareix en altres mitjans com blogs, wikis, fòrums, missatgeria instantània, etc.

Exemple:

els sensors de l'ATIC i del núvol alerten quan un compte de correu de la UB ha caigut en mans d'un spammer perquè detecten que el compte esta enviant milers de correus en pocs minuts. La reacció consisteix a bloquejar l'enviament massiu i el compte, i avisar el propietari.