Abeurador / Waterhole, watering hole attack

  • *Glossari
  • A
  • W

Descripció:

Atac contra una organització que consisteix, no a infectar els seus sistemes informàtics (pot ser difícil), sinó a observar quina web és la que més visiten els seus membres, per infectar-la i assegurar-se una via d'entrada més fàcil.

És un símil del depredador que ataca el lloc on totes les bèsties van a abeurar.