Accés remot a les aules físiques (ARAI-UDS)

  • *Servei
  • Aules i sales
  • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC

Descripció:

Aquest servei permet accedir de forma remota i segura als PC físics de les aules d'informàtica dels centres que s’hagin habilitat per aquest ús.

L’accés remot als equips de les aules es pot limitar per pertinença a centre, departament i ensenyament.

Només és necessari una identitat UB  i un navegador compatible amb HTML5 per accedir-hi.

Si els equips estan apagats s’arrenquen quan un usuari sol·licita l’accés. Els equips físics es reinicien abans d’oferir l’accés remot.

  Els centres interessats a oferir l’accés remot ho han gestionar a través de la Unitat informàtica de la seva zona, com un servei més associat a les aules físiques.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.