Accés remot a les aules físiques (ARAI-UDS)

Aquest servei permet accedir de forma remota i segura als PC físics de les aules d'informàtica dels centres que s’hagin habilitat per aquest ús.

L’accés remot als equips de les aules es pot limitar per pertinença a centre, departament i ensenyament.

Només és necessari una identitat UB  i un navegador compatible amb HTML5 per accedir-hi.

Si els equips estan apagats s’arrenquen quan un usuari sol·licita l’accés. Els equips físics es reinicien abans d’oferir l’accés remot.

  Els centres interessats a oferir l’accés remot ho han de gestionar a través de la Unitat informàtica de la seva zona, com un servei més associat a les aules físiques.

 Accés al servei d'Accés remot a les aules físiques.

 

Característiques a destacar:

 • Es poden aprofitar els PC de les actuals de les aules d'informàtica fora de l'horari de classe de forma remota.
 • Accessibles des de qualsevol navegador amb suport HTML. No cal la instal·lació de cap programari addicional en l’equip de l’usuari.
 • Es pot limitar l’accés remot només a uns equips de les aules d’informàtica.
 • Els equips poden estar apagats mentre no s’utilitzen remotament reduint el consum energètic.
 • Possibilitat de definir franges d'utilització.
 • Els estudiants poden accedir als programes amb llicències limitades als equips instal·lats al Campus.
 • L’accés remot és segur i restringit.
 • No té cap cost addicional.

 

A tenir en compte:

 • No es pot  garantir l'accessibilitat al servei en caps de setmana o nits. Només hi ha suport tècnic i logístic d’atenció als equips físics en horari laboral.  Qualsevol incidència que impedeixi l’accés als ordinadors (per exemple, algun mal funcionament en els equips físics o falta de subministrament elèctric)  no es podrà resoldre fins al següent dia laborable. 
 • Els usuaris han de disposar d’un equip amb connectivitat a internet per accedir-hi.
 • Si l’accés es fa des d'espais UB que no siguin les mateixes aules d’informàtica, cal garantir connectivitat a la xarxa UB (Wifi o  cable) i disposar de punts de càrrega pels ordinadors.
 • Només un estudiant pot accedir alhora a l’equip. No es poden compartir accessos entre els estudiants.
 • Actualment, l’accés remot via UDS té prioritat sobre l’accés en presencial. Es recomana limitar l’horari o els equips sobre els quals es farà accés remot per a garantir l’accés presencial.