Assessorament en l'adquisició d'equipament audiovisual

  • *Servei
  • Aules i sales
  • Infraestructura i equipament
  • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC

Descripció:

L'Àrea TIC posa a disposició de centres, departaments, serveis de la UB i centres adscrits un catàleg d’equipament audiovisual, de sistemes d’enregistrament i de gravació en el marc del nou acord CSUC d’homologació d’equipament audiovisual iniciat al 2019 i en funcionament des de maig de 2020. 

L’acord estableix uns preus màxims per un equipament audiovisual bàsic i uns descomptes mínims sobre els catàlegs de productes aportats. S’ofereixen dues modalitats de subministrament: la compra o el rènting. Les empreses homologades presten també serveis associats a determinats equips o esdeveniments que ho requereixin.

Quin equipament puc comprar

Els equipaments s’han agrupat en 3 lots segons la seva funció o finalitat:

  • Lot 1: Equipament d’aules
  • Lot 2: Equipament d’enregistrament i gravació
  • Lot 3: Equipament d’àudio

 

  Si et cal assessorament, cal que facilitis el màxim d'informació sobre l'equipament audiovisual que necessites adquirir.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.