Equipament audiovisual

L'Àrea TIC posa a disposició de centres, departaments, serveis de la UB i centres adscrits un catàleg d’equipament audiovisual, de sistemes d’enregistrament i de gravació en el marc de l’acord CSUC d’homologació d’equipament audiovisual. 

L’acord estableix uns preus màxims i dues modalitats de subministrament: la compra o el rènting. 

L'homologació permet: 

 • Estandarditzar l'equipament audiovisual. 
 • Homogeneïtzar dels serveis associats de subministrament, instal·lació, connexió i configuració de xarxa amb comprovació d'operativitat, retirada d'equips, garantia, manteniment preventiu i correctiu fora de garantia, formació i accions de suport puntual. 
 • Un estalvi significatiu gràcies als preus màxims fixats per l'acord marc. 
 • Més estabilitat i actualització tecnològica de l'equipament ofert al llarg del contracte. 
 • Facilitar el procés d'adquisició d'equipament i serveis: 
  • Invitació per correu electrònic a tots els licitadors. 
  • Propostes en màxim 5 dies. 

Es pot comprar l’equipament per a sales i aules dins el LOT1 i equipament d’enregistrament i gravació dins el LOT2

L’equipament del LOT 1 inclou:

 • Micròfons 
 • Altaveus 
 • Amplificadors 
 • Taules de mescles de so 
 • Altre equipament: armaris, bombetes, filtres, suports, conversos, commutadors, etc. 

 

L’equipament del LOT 2 inclou:

 • Equipament de captació i gravació de veu i imatge: càmeres de vídeo, fotografia, òptiques, micròfons, trípodes, perxes, etc. 
 • Equipament de control de vídeo: matrius, mescladors, monitors, streaming, .. 
 • Equipament de traducció 
 • Equipament d’il·luminació 
 • Auriculars de rodatge extern, d’estudi i domèstic. 

 

L’acord contempla els següents serveis: 

 • Préstec d’equipament d’aula. 
 • Extensió de garantia. 
 • Manteniments preventius i correctius. 
 • Formació. 
 • Accions de suport puntual. 
 • Paquets d’hores. 

 

Més informació en aquest document.

Les empreses homologades pel LOT1 i els serveis són: 

COMENSA (Codi SAP 101912) 

Telèfon: 93.666.43.01  - 610.437.174 / Fax: 93.685.42.96 

 

IDGrup (Codi SAP 102886) 

Contacte  Laura García

Telèfon: 933933930 / FAX 932052033

NRD 

Telèfon: 932238000 / FAX: 932239798 

 Teknoservice 

Contacte: Javier García 

Telèfon: 954541212 – 608219297 / FAX 954541888 

 VITEL (Codi SAP 103708) 

Telèfon: M: +34 672 101 212,  T: +34 932 386 710 / FAX: +34 932 386 776 

Les empreses homologades pel LOT2 són: NRD i VITEL. 

 

D'acord amb la instrucció de Gerència de 19 de juny de 2018, les unitats de gestió descentralitzades i transversals podran fer comandes directament al proveïdor homologat que hagi ofert el preu més econòmic d'un producte, a igualtat de condicions tècniques, quan l'import no superi els 3.000,00 € IVA exclòs (cas a). 

Si l'import de la comanda és superior als 3.000,00 € IVA exclòs però inferior o igual a 15.000,00 € IVA exclòs, caldrà consultar com a mínim a 3 proveïdors homologats, i fer efectiva la comanda al proveïdor que hagi ofert el preu més econòmic a igualtat de condicions tècniques (cas b). 

Pots sol·licitar les ofertes per correu electrònic als proveïdors homologats, demanant-los el pressupost de l’equipament amb la configuració que necessitis fent referència a l'Acord Marc del CSUC Exp. 16/31. 

Per la tramitació d'aquestes comandes no serà necessari la participació d'una mesa de contractació, havent de quedar a l'expedient pista d'auditoria conforme s'ha escollit l'opció més econòmica (cas a) i s'han demanat els tres pressupostos (cas b). 

Si les compres són superiors als 15.000,00 € IVA exclòs, o vols modificar alguna condició tècnica dels equips o dels serveis s'haurà de gestionar amb l'Oficina de Contractació un acord derivat seguint les bases fixades a l'acord marc, constituir una Mesa de Contractació i sol·licitar oferta als 5 proveïdors. 

No. Si les característiques dels equips homologats no cobreixen les vostres necessitats, pots dirigir-te a qualsevol dels proveïdors de la UB i sol·licitar-ne el pressupost sempre d’acord amb les recomanacions dels equipaments i les normes aplicables a la UB

Paraula Clau:

En aquest catàleg trobaràs la relació de serveis de la nostra àrea. Alguns ja els tens disponibles per ser comunitat UB, d'altres ens els pots demanar ( ) i d'altres no donem atenció directa però t'indiquem on et pots adreçar.
   De la A a la Z