Aules: gestió d'equips informàtics

  • *Servei
  • Aules i sales
  • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC

Descripció:

Al centres, facultats i escoles de la Universitat de Barcelona disposem d’aules docents, informàtiques i de lliure accés. La configuració i el manteniment dels ordinadors d'aquestes aules són responsabilitat de l'Àrea de Tecnologies.

Les peticions per instal·lar o configurar programari en els equips d'aula s'han de fer obrint un tiquet de sol·licitud.

 Cal que indiquis el número d'etiqueta PAU, en cas que la petició afecti a tots els equips d'una aula, el número d'etiqueta PAU serà el de l'equip destinat al docent.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.