Etiqueta PAU

L'etiqueta PAU és el número identificador d'un equip de rènting o propietat de la UB.

Aquest número ens serveix per tenir informació sobre l'equip, la qual cosa facilitarà l'obertura i tramitació de qualsevol incidència o sol·licitud associades a aquest.

Cal que facilitis aquest número en el moment que el tècnic informàtic te'l demani. El trobaràs en un lloc visible de la torre.

 Exemple d'etiqueta

 

Si l'equip és de compra i no està etiquetat, obre una sol·licitud per poder-lo etiquetar.

Cal que facilitis la següent informació:

  • De l'usuari que en farà ús:
  • Nom i cognoms (cal especificar una persona, no serveix una unitat)
  • Telèfon de contacte
  • Ubicació
  • Horari (quan físicament l'usuari estarà present)

 

  • Sobre l'equip:
  • Model
  • Número de sèrie  (Serial Number)
  • Número de sèrie del monitor (només per a equips de sobretaula)
  • Número d'inventari (*)
  • Sistema operatiu
  • Data de compra
  • Empresa on s'ha fet la compra
  • Temps de la garantia

 

SaveSav

  Només es donaran d'alta els equips comprats a càrrec de la Universitat de Barcelona.

(*) Si no es disposa de número d'inventari, el tècnic sol·licitarà la factura de compra de l'equip.

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: