Etiqueta PAU

L'etiqueta PAU conté el número identificador d'un equip de rènting o propietat de la UB.

Aquest número ens serveix per tenir informació sobre l'equip, la qual cosa facilitarà l'obertura i tramitació de qualsevol incidència o sol·licitud associades a aquest.

Cal que facilitis aquest número en el moment que el tècnic informàtic te'l demani. El trobaràs en un lloc visible de la torre.

 Exemple d'etiqueta

 

Si l'equip és de compra i no està etiquetat, obre una sol·licitud per poder-lo etiquetar.

Cal que facilitis la següent informació:

  • Número d'inventari (obligatori)
  • Nom de l'usuari que en farà ús
  • Número de sèrie
  • Número de sèrie del monitor (només per a equips de sobretaula)
  • Adreça física (MAC Address)
  • Sistema operatiu (obligatori)
  • Data de compra
  • Empresa on s'ha comprat
  • Temps de la garantia
SaveSave

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 Horari d'atenció:
Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00
 Si ets estudiant:
 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 
 Si ets antic alumne: