Gestió documental i col·laboració (Sharepoint)

  • *Servei
  • Col·laboració i emmagatzematge
  • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC

Descripció:

Sharepoint és la plataforma per a la gestió documental al Núvol UB per treballar en llocs col·laboratius. Un lloc és un espai de treball web per emmagatzemar, organitzar i compartir documents i informació amb un grup de persones i al qual es pot accedir amb diferents nivells de permisos. 

Des de l'Àrea TIC gestionem la creació dels nous llocs. L'accés, contingut  i funcionament del lloc és responsabilitat dels diferents participants de cada lloc segons els permisos que tinguin.

 

 Cal que detallis la necessitat d'un lloc Sharepoint, proposis un nom per aquest espai i indiquis qui serà la persona responsable d'aquest (ha de tenir una relació contractual amb la UB).

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.